niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

3 grudnia, to Międzynarodowe Święto Osób Niepełnosprawnych. W Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, już po raz trzeci nagrodzono i wyróżniono osoby oraz instytucje w konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier”. Kapituła w tym roku postanowiła wręczyć 3 statuetki i 5 wyróżnień. Konkurs odbywał się po raz pierwszy pod patronatem Anny Sowy, która była jednocześnie jego inicjatorką i pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych.

Organizatorem przedsięwzięcia byli: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach oraz gmina Kielce. Laureaci oceniani byli w 3 kategoriach: „Łatwy Dostęp”, „Skuteczna Komunikacja” oraz „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”. W pierwszej z wymienionych kategorii wyróżnienie otrzymało Starostwo Powiatowe w Końskich.

W imieniu Starosty Koneckiego nagrodę odbierał Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia, który przy odbieraniu wyróżnienia powiedział między innymi: „Myślę, że instytucje samorządowe coraz bardziej intensywnie pracują, aby dostęp techniczny do obiektów tego typu, jak choćby Starostwo Powiatowe w Końskich, był jak najbardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. Starostwo Powiatowe w Końskich jest właśnie tego typu przykładem, przykładem pokazującym właściwą drogę”.

„To szczególny konkurs, który ma na celu pokazywanie w naszym społeczeństwie, tych osób, tych organizacji, które wychodzą ponad przeciętność, a które często pomagają innym, zapominając o swoich niepełnosprawnościach. Taka też była św. pamięci Anna Sowa, która przecież wymyśliła ten konkurs. Dziś, w tym szczególnym Dniu Osób Niepełnosprawnych, ta nagroda ma szczególny wymiar, który pokazuje, że osoby niepełnosprawne zasługują na to, żeby być znaczącą i istotną częścią naszego społeczeństwa” - podkreślał senator Krzysztof Słoń – jednocześnie przewodniczący Kapituły, który w asyście Andrzeja Michalskiego – Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON w Kielcach, wręczał statuetki i wyróżnienia tegorocznym laureatom.

W kategorii „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych” zaszczytna statuetka powędrowała do Barbary Zbylut – kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich. Placówka obejmuje codzienną opieką 30 osób z różnym stopniem niepełnosprawności, a jej różnorodna działalność obejmuje również indywidualny program rehabilitacji opracowywany i realizowany przez poszczególnych instruktorów.

W kategorii „Łatwy dostęp” statuetkę otrzymał Geopark Kadzielnia w Kielcach, natomiast wyróżnienie oprócz wcześniej wspomnianego Starostwa Powiatowego w Końskich otrzymał także Dom Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła w Kielcach. Statuetkę w kategorii „Skuteczna komunikacja” w tym roku  zdobył Piotr Franiek z Polskiego Związku Niewidomych, a wyróżnienia otrzymali: Muzeum Narodowe w Kielcach i Fundacja „Szansa dla niewidomych” z Kielc. W kategorii „Przyjaciel osób niepełnosprawnych” wyróżnienie otrzymał Piotr Kusiak ze  Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Kielcach. Uroczystości poprowadził Mikołaj Maciejski ze Świętokrzyskiego Oddziału PFRON.  W drugiej części spotkania odbył się 3 Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych.