niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Od 2016 roku szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich noszą imię gen. Antoniego Piwowarczyka. 29 listopada 2018 r. po raz drugi obchodzono Dzień Patrona. Gen. Antoni Piwowarczyk ps. Wąsowicz urodził się 15 września 1910 r. w Kornicy. Swoim życiem dawał świadectwo prawdzie i wartościom, które wyniósł z domu rodzinnego. Ciężką pracą i uporem zdobył wykształcenie i szansę na lepsze życie. Niezależnie od trudnych, życiowych okoliczności związanych z udziałem w II wojnie światowej i ciężkiej rzeczywistości powojennej potrafił żyć godnie. Jego postawa jest doskonałą lekcją patriotyzmu również dla dzisiejszej młodzieży. W 1990 r. nadano mu Honorowe Obywatelstwo Gminy Końskie za zasługi i wkład w dzieje Konecczyzny.

Szkolną uroczystość zaszczyciła swoją obecnością pani Ewa Piwowarczyk – córka generała. Uroczystość uświetnili również Przewodnicząca Rady Powiatu – Dorota Duda, wicestarosta – Bogdan Soboń, naczelnik Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztof Stachera oraz Monika Jedynak - komendant Hufca Pracy 13-5 w Końskich, Beata Napierała - wiceprezes zarządu KSWP Końskie, Janusz Martynowski – kierownik biura Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Końskich.

Scenariusz przygotowała i czuwała nad całością przedsięwzięcia wicedyrektor ZSP nr 2- Laura Mościńska. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy II FKS Anna Dukat i Ilona Dukat. Obchody otworzył dyrektor ZSP nr 2 Jan Rybiński, który  powitał zgromadzonych. Były wspomnienia z minionej uroczystości nadania imienia Szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 2. W Konkursie Nasz Patron – gen. Antoni Piwowarczyk zwycięzcą został Damian Przepióra- uczeń klasy III mps, 2 miejsce zajęła Patrycja Nowak z kl. II fk, a trzecie Marcin Mendygrał- kl. II fk. Uczniowie odegrali scenkę rodzajową z życia Patrona Antoniego Piwowarczyka, który udzielił wywiadu obejmującego obszerne wspomnienia z czasów dzieciństwa i młodości. Najważniejszym punktem programu było wręczenie nagród pieniężnych w Konkursie na najlepszy biznesplan. Pan Dyrektor wyraził serdeczne podziękowania dla pani Ewy Piwowarczyk i przekazał głos Córce generała. Pani Ewa Piwowarczyk odniosła się do przedstawionych w konkursie prac. Podkreśliła, jak ważne jest podejście interdyscyplinarne i praca zespołowa. Zachęcała uczniów do zaangażowania w takich przedsięwzięciach i do odważnego podejmowania wyzwań. Zadeklarowała również cykliczność tego konkursu. Poinformowała, że podjęto decyzję o przyznaniu I miejsca oraz dwóch nagród równorzędnych za zajęcie miejsca III.

Oto zwycięzcy:

I miejsce - Daria Sobczyk i Rafał Walter (nagroda główna 5.000 zł)

III miejsca - Anna Dukat i Wiktoria Kądziela oraz Ilona Dukat i Weronika Cholewińska (po 2.500 zł)

Po zakończeniu części oficjalnej Pan Dyrektor zaprosił gości na poczęstunek.

W organizację uroczystości zaangażowani byli:

Scenariusz i reżyseria: Laura Mościńska

Konkurs Nasz Patron – gen. Antoni Piwowarczyk – Dorota Wilk, Jan Rybiński

Konkurs na najlepszy biznesplan – Wioletta Banasik, Katarzyna Rybińska, Dorota Wilk

Poczet sztandarowy – Artur Ciszek

Oprawa multimedialna – Marcin Pluta

Oprawa muzyczna – Łukasz Misztal

Dekoracje – Anna Tarasińska, Anna Łyczek, Barbara Słowińska, Wojciech Gierczyna

Opracowała: Edyta Kuleta