niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

20 listopada 2018 roku Pan Mieczysław Wasiński z Adamka, gmina Stąporków świętował swoje niezwykle uroczyste i dostojne urodziny. Jubilat dokładnie, w tym dniu kończył 100 lat i w towarzystwie najbliższych oraz władz powiatu i gminy świętował tą wspaniałą chwilę. O Panu Mieczysławie pamiętały również najwyższe władze państwowe w osobach: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, oraz Wojewody Świętokrzyskiego – Agaty Wojtyszek, którzy na ręce jubilata złożyli gratulacje i życzenia w formie okolicznościowych listów.

Władze Powiatu Koneckiego reprezentował Wicestarosta Konecki – Andrzej Marek Lenart, natomiast gminę Stąporków reprezentowała – Burmistrz – Dorota Łukomska. 

„To piękny jubileusz, gratuluję Panu, jakże wyjątkowego życiowego doświadczenia. Pana postawa i wytrwałość, mimo różnych przeciwności, są dla nas wszystkich lekcją pokory i zaangażowania w troskę o dobro drugiego człowieka” - gratulował Andrzej Marek Lenart – Wicestarosta Konecki, który odczytał również list od Premiera i Wojewody Świętokrzyskiego.

Jak mogliśmy usłyszeć droga życiowa Pana Mieczysława już od najmłodszych lat stawiała przed nim skrajne wyzwania. Tuż po wybuchu II wojny światowej, jako niespełna 21 latek został pracownikiem przymusowym w północnej części Niemiec. Tam, wykonując ciężkie prace, wielokrotnie otarł się o śmierć i jak sam wspomina mogła ona nastąpić z najbardziej, błahego powodu. Po wojnie udaje mu się wrócić do rodzinnego Adamka, tu jednak czeka na niego kolejny cios, dowiaduje się, że jego ukochany tata zginął i to przed samym końcem wojny.

W 1947 roku jubilat bierze ślub i w tym samym roku na świat przychodzi pierwsze dziecko, którym jest córka Stanisława. W kolejnych latach rodzina powiększa się o kolejnych potomków, tym razem są, to synowie Jan i Mirosław. Obecnie oprócz trojga dzieci, rodzina liczy jeszcze siedmioro wnucząt i siedmioro prawnucząt. Przez wiele lat jubilat pracował w kopalni rudy w Stąporkowie, udzielając się jednocześnie, jako społecznik w punkcie bibliotecznym. Dziś mieszka z żoną, synem i synową, interesuje go zarówno życie gminy, ale także to, co dzieje się w naszym kraju. Ku zaskoczeniu gości jubilat bez większych problemów potrafi, patrząc na swój zegarek powiedzieć, którą mamy godzinę, czy nawet przeczytać, co ważne bez okularów, większe litery. Jeśli tylko aura pozwala, Pan Mieczysław odwiedza przydrożną kapliczkę, a nawet wybiera się na krótkie spacery leśne. Razem z żoną, dziś mają 189 lat, a receptą na długowieczność, jest przede wszystkim miłość małżonków i najbliższych. Małżonkowie nie stosują specjalnych diet, ale w ich menu przeważają warzywa i owoce.