niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

23 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Koneckiego szóstej kadencji. Tuż po godzinie 10:00 sesję otworzył Wiesław Skowron – Senior wśród radnych, wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Końskich w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich wybranych w wyborach do rad powiatów, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

 Projekt porządku obrad przewidywał:

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Końskich.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Końskich.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór sekretarza sesji.
  6. Przedstawienie porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich.
  8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Końskich prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Końskich.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Końskich.