niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

14 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się czterdziesta dziewiąta sesja Rady Powiatu Koneckiego. Tuż po godzinie 13:00 sesję otworzył Marian Król - Przewodniczący Rady Powiatu.

Projekt porządku obrad przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu w Końskich.

4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.

5. Uzupełnienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek.

6. Uzupełnienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Powiatu w Końskich.

7. Uroczyste podsumowanie pracy Rady Powiatu V Kadencji 2014 – 2018.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Powiatu.