niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, podobnie jak w całym kraju, odbyła się okolicznościowa impreza z udziałem władz Powiatu Koneckiego, dyrektorów jednostek podległych i reprezentantów uczniów z poszczególnych szkół. Wcześniej jednak przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Końskich dokonano symbolicznego wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

W tej uroczystej chwili pracownikom samorządowym towarzyszyli: Marian Król – przewodniczący Rady Powiatu Koneckiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki, Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego oraz radni powiatowi. Uroczystość uświetniła klasa mundurowa, pod opieką nauczyciela Witolda Fitasa.

W tym roku, zamiast tradycyjnego montażu słowno-muzycznego ZSP nr 1 zaprezentował ,,Pantomimę dla Niepodległej". Pomysłodawcą i reżyserem tego spektaklu była polonistka z ZSP nr 1, pani Barbara Odrowąż-Kietlińska.

,,Nie korzystaliśmy z żadnych źródeł, z żadnych gotowych wzorów, spektakl utkany jest z ważnych dla Polski wydarzeń z ostatniego stulecia" - powiedziała autorka wygłaszając słowo wstępne poprzedzone rysem historycznym z lat 1918-1945.

Doskonale wywiązali się ze swojego zadania uczniowie - aktorzy z klasy IV Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w składzie: Martyna Supierz, Piotr Ociepa, Patryk Kossowski i Maciej Zawisza. Bardzo trudno jest zagrać 15 najważniejszych wydarzeń z życia Polski bez powiedzenia choćby jednego słowa, ale im udało się to wyśmienicie!

Pantomima osadzona była na odpowiednio dobranym podkładzie muzycznym. Uczniom towarzyszyły m.in. utwory Jacka Kaczmarskiego, zespołu ,,Lombard", Krystyny Prońko, wycie syreny obwieszczającej wybuch powstania warszawskiego, ogłoszenie stanu wojennego, ale także dźwięki dochodzące z kokpitu Tupolewa tuż przed tragiczną katastrofą na lotnisku smoleńskim. Uczniowie ,,przemówili" po raz pierwszy dopiero w ostatnich 3 minutach spektaklu, wygłaszając sparafrazowane fragmenty poezji Zbigniewa Herberta i Władysława Broniewskiego, kierując tę lirykę apelu do publiczności.

Owacje na stojąco sprawiły wiele radości zarówno aktorom, realizatorce spektaklu, jak i dyrekcji ZSP nr 1, która mogła być dumna ze swoich uczniów i nauczycielki.