niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Uroczystości pogrzebowe ks. infułata Bonifacego Miązka, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego, odbyły się 26 października w Ruskim Brodzie w diecezji radomskiej. Do jego najważniejszych osiągnięć historycznoliterackich należy, oprócz polskojęzycznych opracowań z zakresu literatury polskiej, cykl publikacji niemieckojęzycznych, obejmujących zasięgiem tematycznym niemal całokształt dziejów literatury polskiej. Ks. Bonifacy Miązek, który jest Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Końskie, zmarł 17 października 2018 roku. Przeżył 84 lata, w tym 60 lat w kapłaństwie.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup radomski Henryk Tomasik. W koncelebrze uczestniczyło ok. 100 księży z Polski, Austrii, Niemiec i Anglii.

- Tracimy człowieka wspaniałego, wielkiej kultury i serca. Jego odejście jest dla nas wezwaniem, że w tych trudnych czasach, potrzebni są księża, którzy z przebojem pójdą do ludzi, by głosić Chrystusa, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie - mówił w homilii ks. prałat Czesław Murawski, kolega kursowy zmarłego.

Kaznodzieja wiele uwagi poświęcił również twórczości ks. Bonifacego Miązka. - To nie tylko tomiki poezji, ale tomy naukowej literatury, które analizują widzenie świata i piękno języka polskiego - mówił ks. Murawski.

Ksiądz profesor związany był z ziemią konecką, to tutaj powrócił w 2007 roku i był przedstawicielem koneckiej kultury i wyrazicielem piękna poezji. Ksiądz Bonifacy w 2005 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Końskie, natomiast w 2010 r. za całokształt twórczości i osiągnięcia naukowe otrzymał prestiżowe wyróżnienie - „Markę Konecką”.

Na uroczystościach pogrzebowych samorząd konecki reprezentowali – wicestarosta konecki Andrzej Marek Lenart oraz burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.

Nota biograficzna

Ks. Miązek piął się po szczeblach naukowej kariery aż po profesurę, a opiekując się studentami wypromował 14 doktorów. Opublikował szereg prac naukowych i tomiki poezji, uznane przez środowiska polonijne, czego wyrazem były liczne nagrody. Ks. prof. inf. Bonifacy Miązek urodził się 27 marca 1935 r. w Kolonii Szczerbackiej (parafia Ruski Bród). W 1954 r. zdał maturę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Końskich. Wstąpił następnie do sandomierskiego seminarium i w 1959 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez 6 lat pracował jako wikariusz i nauczyciel religii. Miał wtedy kontakty z paryską "Kulturą" i to z tego względu zainteresował się nim Urząd Bezpieczeństwa. By uniknąć aresztowania, wyjechał w październiku 1965 r. wraz grupą księży na wycieczkę do Rzymu i po drodze, w Wiedniu, odłączył się i poprosił o azyl polityczny w Austrii. Tam na Uniwersytecie Wiedeńskim studiował literaturę polską, a potem został wykładowcą literatury polskiej tej uczelni.

Ks. Miązek dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką "Wiadomości” - za tom poezji „Ziemia otwarta” oraz za antologię poezji kapłańskiej "Słowa na pustyni", do której wstęp napisał Karol Wojtyła. Jest także laureatem Nagrody Kościelskich. Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.