niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

26 września 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich odbył się już po raz trzynasty Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem Wiem, co zrobić, gdy... Konkurs otworzył dyrektor szkoły Jan Rybiński, który powitał zaproszonych gości oraz uczestników i ich opiekunów. W konkursie uczestniczyli: pani Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu Koneckiego, pani Monika Jedynak, komendant Hufca Pracy Końskie, pan Marcin Szyposzyński, przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich, pani Anna Siemieniec, panowie Łukasz Ziółkowski i Maciej Kiełbowski, ratownicy Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Polskiej oddziału w Końskich.

W tym roku uległa zmianie formuła konkursu, którą przedstawił zawodnikom pan Artur Ciszek. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu pomocy przedmedycznej, czyli: udzielić pomocy osobie porażonej prądem (zatrzymanie akcji serca), oparzonej termicznie gorącą wodą oraz pracownikowi budowlanemu ze złamaniem otwartym kończyny górnej.

W konkursie zmagało się kilka drużyn z terenu naszego powiatu. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Miedzierzy, którą reprezentowały: Julia Janiszewska, Natalia Kubała i Katarzyna Opala. Drugie miejsce przypadło drużynie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Końskich (Kacper Juszyński, Jakub Młynarczyk i Piotr Stępień), a trzecie Szkole Podstawowej w Dziebałtowie (Weronika Cichacka, Karol Gajewski, i Wioletta Milcarz). Zawodników oceniało jury składające się z ratowników Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Integralną częścią konkursu był pokaz akcji ratowniczo - gaśniczej z udziałem samochodu osobowego oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez strażaków Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Po pokazie zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich, Hufiec Pracy Końskie oraz Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Końskich.

Konkurs zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich: Artur Ciszek, Sławomir Ferencz i Ewa Młodawska.

 opracowanie: Małgorzata Makuch