niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

28 września 2018 roku w Hali Sportowej przy ulicy Kapitana, Stoińskiego w Końskich odbyły się Regionalne Targi Pracy. Przedsięwzięcie organizowane jest w ścisłej współpracy, takich instytucji jak: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich oraz Starosty Koneckiego. Patronat honorowy nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas. Tego typu inicjatywy stwarzają osobom bezrobotnym, poszukującym pracy, bezpośredni i łatwy kontakt z  przedsiębiorcami lub ich przedstawicielami. Na stoiskach można było zapoznać się z ofertami pracy, które złożyło ponad 70 wystawców.

 

Dla celów organizacyjnych oferentów podzielono na 3 strefy:

 

- w strefie zatrudnienia było 61 wystawców - firmy funkcjonujące na rynku powiatu koneckiego prezentowały odwiedzającym profile własnych firm oraz przedstawiały własne oferty pracy,

 

- w strefie edukacji było 7 wystawców - szkoły, jednostki szkoleniowe przedstawiły ofertę edukacyjną oraz oferty szkoleń,

 

- w strefie przedsiębiorczości było 5 wystawców – jednostki i instytucje publiczne tj. ZUS, US, PFRON. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach udzielał informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego.

 

Jak podkreślała dyrektor PUP w Końskich – Bożena Urban do dyspozycji osób bezrobotnych jest 1200 ofert pracy w kraju i blisko 3500 ofert pracy zagranicą. „Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych bezrobocie w powiecie koneckim zdecydowanie spadło ” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta konecki.

 

Targi łącznie odwiedziło około 1000 osób.

 

Marszała Województwa Świętokrzyskiego reprezentowała Agata Binkowska – członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego: Bogdan Soboń – starosta konecki i Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego.