niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kucie kos bojowych z okresu powstania styczniowego i wytapianie ołowianych kul karabinowych, według XIX-wiecznych technologii metalurgicznych, złożyło się na program wydarzenia pn. „Maleniec - staropolski arsenał niepodległości”, które zorganizowane zostało 9 września br. na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, które na jego realizację otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury w 2018 roku. Wsparcia merytorycznego i organizacyjnego udzieliła Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu.

 

Wydarzenie było częścią obchodów 100 - lecia polskiej niepodległości, co stanowiło okazję do przypomnienia wybranych postaci związanych z regionem, zaangażowanych w wysiłek niepodległościowy. Na jego program złożyły się wystawy, prelekcje, warsztaty edukacyjne, projekcje filmowe oraz rekonstrukcje staropolskich technologii konspiracyjnej produkcji broni i uzbrojenia. W trakcie imprezy dr Izabela Bożyk z Kieleckiego Towarzystwa Historycznego przybliżyła zebranym sytuację społeczno - polityczną panującą w Końskich w okresie I wojny światowej, zaś Jerzy i Mariusz Dunin - Szpotańscy nakreślili niezwykle barwne losy ich przodka Kazimierza Dunin – Szpotańskiego - żołnierza napoleońskiego, którego osobę upamiętnia pamiątkowa tablica w kruchcie kościoła pw. św. Mikołaja w Końskich. O staropolskich technologiach konspiracyjnej produkcji broni i amunicji w okresie powstań narodowych opowiedział dr Maciej Chłopek - dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Próbę ich rekonstrukcji podjęto w trakcie pokazu odlewania kul i żołnierzyków ołowianych oraz kucia kos bojowych z okresu powstania styczniowego, który przeprowadził mistrz kowalski i członek Stowarzyszenia „Kowali Polskich” Ryszard Skuza. Imprezie towarzyszyła wystawa broni palnej z kolekcji Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej oraz mini recital pieśni patriotycznych Katarzyny Krzysztoporskiej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali Starosta Konecki oraz Wójt Gminy Ruda Maleniecka. Patronat medialny zapewniły: „Echo Dnia”, „Tygodnik Konecki”, „Wieści. Gazeta Regionalna”.