niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Wizna miejscowość określana jako „Polskie Termopile”. To tu żołnierze polscy w dniach między 7, a 10 września 1939 roku, pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa stoczyli bohaterski bój z przeważającą siłą wroga. Na jednego broniącego się Polaka przypadało 40 Niemców. Młody 31- letni kapitan Wojska Polskiego Władysław Raginis postanowił przystąpić do heroicznej obrony powierzonego mu odcinka, dysponując zaledwie sześcioma działami i dwoma karabinami przeciwpancernymi. I choć nie udało się powstrzymać XIX korpusu pancernego generała Heinza Guderiana, to bohaterska obrona 720 dzielnych polskich żołnierzy na czele z kapitanem Władysławem Raginisem, stała się  nie tylko wzorem dla milionów Polaków, ale potwierdzała bezkompromisową wierność Żołnierza Polskiego.

Szczątki kapitana, zidentyfikowane za pomocą analizy DNA, spoczywają na Górze Strękowej, natomiast na koneckim cmentarzu znajduje się mogiła rodzinna Władysława Raginisa, gdzie pochowane zostały jego matka i siostra. Na nagrobku widnieje również symboliczna inskrypcja przypominająca o bohaterze spod Wizny.

Zespół „Sabaton”, pochodzący ze Szwecji, w jednym ze swoich utworów śpiewa o polskich żołnierzach walczących z Niemcami. Kwiaty i znicze na rodzinnym grobowcu kapitana Raginisa złożyła Dorota Duda – członkini Zarządu Powiatu Koneckiego.