niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

 

We wtorek 4 września 2018 roku przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Sebastian Szymonik – dyrektor generalny w Warszawie, Andrzej Michalski – p.o. dyrektora oddziału w Kielcach, odwiedzili Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy. Gościom towarzyszyli Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki oraz Jadwiga Wcisło – przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W siedzibie starostwa przedstawiciele PFRON-u obejrzeli niedawno oddaną do użytku windę, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Natomiast w Ośrodku w Baryczy zorganizowano spotkanie z wychowankami i kadrą pedagogiczną, a następnie zwiedzono poszczególne obiekty na jego terenie. Podczas wizyty poruszano również kwestie realizowanych obecnie programów PFRON, jak również pytano o dodatkowe możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych.