niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

7 kwietnia br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyła się wyjątkowa lekcja wiedzy o społeczeństwie. W lekcji uczestniczyli trzecioklasiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich o profilu informatycznym. Spotkanie poprowadził Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej urzędu marszałkowskiego w Kielcach. Pana Marka wspierali: Agata Binkowska – członek Zarządu województwa świętokrzyskiego, Bogdan Soboń – starosta konecki, Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, oraz Radosław Lachowski – naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Końskich, a także Beata Jakubowska – dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich.

 

„Cieszę się, że możemy się dziś z wami spotkać i porozmawiać o strukturze i funkcjonowaniu trójszczeblowego podziału władzy w naszym województwie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli wam uzyskać wystarczające wiadomości i rozwiać wiele wątpliwości na ten temat. Chciałbym podkreślić, że działalność trójszczeblowej władzy samorządowej jest jedną z najbardziej udanych reform jaka nastąpiła w naszym kraju po okresie transformacji” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki. „Od 7 lat prowadzimy cykl spotkań z młodzieżą, ale też i z osobami dorosłymi na terenie naszego województwa. Naszym głównym celem jest uświadamianie istoty funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego. Na naszych spotkaniach mówimy o zadaniach, kompetencjach, strukturze i podziale, ale również chcemy pokazywać teoretyczne zasady działalności samorządowej” - podkreślał Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej urzędu marszałkowskiego w Kielcach. Jak mogliśmy usłyszeć samorząd terytorialny to forma sprawowania władzy publicznej stanowiąca jedną z podstawowych instytucji prawno – ustrojowych naszego państwa. U jego podstaw leżą wybory, dzięki którym możemy określić kto będzie nas reprezentował przez kolejne lata. Co roku 27 maja jest dniem samorządu terytorialnego. Od 1999 roku obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego, która obejmuje samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Ze specyfiką działalności i strukturą samorządu wojewódzkiego młodzież poznawała obecna na spotkaniu Agata Binkowska – członek Zarządu województwa świętokrzyskiego, natomiast działalność i zasady funkcjonowania samorządu powiatowego przedstawiał starosta konecki – Bogdan Soboń.