niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W I LO

Na uroczystości pożegnalnej tegorocznych absolwentów I LO w Końskich zgromadziło się liczne grono wychowawców, pedagogów, rodziców oraz dyrekcja szkoły. Spotkaniu towarzyszyło hasło, którego myślą przewodnią były następujące słowa: „ Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku...”. Po wprowadzeniu pocztu i odśpiewaniu hymnu narodowego zgromadzonych przywitał Wojciech Jasnos – dyrektor szkoły, który podziękował za trudy i wysiłki włożone w pracę i opiekę opuszczającej mury szkoły młodzieży.

 

 

Władze samorządowe powiatu koneckiego reprezentował Bogdan Soboń – starosta konecki. „Wyrażam głęboką nadzieję, że wasz wieloletni wysiłek edukacyjny zaowocuje właściwymi wyborami na waszej dalszej drodze życiowej. Życzę, aby każdy z was pomyślnie przeszedł ten etap życia i dostał się na wymarzone uczelnie, w których dalej realizować będziecie wasze zdolności i marzenia” - podkreślał starosta konecki. Aleksandra Piecuch – Złota Absolwentka i stypendystka Prezesa Rady Ministrów dziękowała w imieniu tegorocznych maturzystów całemu gronu pedagogicznemu, wychowawcom i dyrekcji szkoły. Maturzystów żegnali młodsi koledzy, którzy przygotowali okolicznościowy program artystyczno – kabaretowy. Nagrody Złotego Absolwenta odebrali następujący uczniowie: Aleksandra Piecuch, Dorota Kowalik, Adrian Skawiński, Aleksandra Szemberg, Weronika Górecka, Judyta Nowak, Jakub Narożnicki, Justyna Nowak, Aleksandra Kamińska, Ewa Krzysztoporska i Mikołaj Saik. Wyróżniono również uczniów za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce, oraz udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nagrodami w postaci książek.

 

POŻEGNALNE SPOTKANIE - MATURZYŚCI Z II LO W KOŃSKICH

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego przez zgromadzonych uczniów i przybyłych gości. Następnie wszystkich przywitała dyrektor II LO w Końskich – Beata Salata. Dyrektor placówki podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za wieloletni wysiłek i zaangażowanie, które ma nadzieję zaowocuje w niedługiej przyszłości kolejnymi sukcesami wychowanków szkoły. Starostę koneckiego – Bogdana Sobonia w tym dniu reprezentował Radosław Lachowski – naczelnik Wydziału Organizacji i Informatyzacji w Starostwie Powiatowym w Końskich, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny. Podczas uroczystości wręczono statuetki – Absolowenta Roku i Przyjaciela Szkoły. Wręczono nagrody za wyniki w nauce, sporcie, oraz za działalność artystyczną i wolontariat. Jak co roku dziękowano również za wieloletnią pracę w Samorządzie Uczniowskim, oraz wręczono upominki za działalność na rzecz krwiodawstwa. Osobne podziękowania otrzymali rodzice za ich uczestnictwo i pomoc w działalności szkoły. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas trzecich. Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych przedstawiamy poniżej:

NAGRODA ABSOLWENT ROKU:  Krzysztof Czarnecki, Kacper Gajos, Maciej Janiszewski, Aleksander Łyczek.

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE: Albert Cieślak, Aleksander Łyczek

NAGRODY ZA OSIĘGNIĘCIA EDUKACYJNE: Dominik Malicki, Ambroziak Małgorzata, Barbara Bukowska, Krzysztof Czarnecki, Kacper Gajos, Łyczek Aleksander, Jacek Nowak, Dawid Wiśniewski, Anna Słowik, Marta Fitas, Anna Pawłowska, Dominika Dąbrowska, Elżbieta Gałecka, Katarzyna Jankowska, Patrycja Kazik, Aleksandra Lachowska, Joanna Łuczyńska, Iwona Plech, Maciej Janiszewski, Daria Koprowska, Klaudia Lasak, Eliza Wiśniewska.

NAGRODY ZA OSIĘGNIĘCIA ARTYSTYCZNE: Barbara Bukowska, Kacper Gajos, Kamila Rut, Paulina Tarasińska, Anna Toborek.

KSIĄŻKI: Anna Basiak, Kacper Pieprzak, Marcin Janiszewski, Mateusz Zawada, Kinga Bartosińska.

NAGRODY ZA OSIĘGNIĘCIA SPORTOWE: Dominika Dąbrowska, Katarzyna Jankowska.

KSIĄŻKI &KOSZULKI: Magdalena Frączyk, Patrycja Kazik, Aleks Kuśmierczyk, Wojciech Wiśniewski.

NAGRODY ZA POCZET SZTANDAROWY: Aleksandra Marczyńska, Anna Słowik, Szymon Malasiński.

NAGRODY ZA WOLONTARIAT: Leszek Domaradzki, Kacper Gajos, Natalia Komisarska, Joanna Łuczyńska, Iga Szejna, Dawid Wiśniewski.

NAGRODY ZA KRWIODAWSTWO: Małgorzata Ambroziak, Leszek Domaradzki, Kacper Gajos, Kamil Kurcbart, Aleks Kuśmierczyk, Patryk Szczegielniak, Paulina Węgrzyn, Magdalena Wiaderna, Karolina Wojnowska.

NAGRODY ZA SAMORZĄD UCZNIOWSKI: Małgorzata Jankowska, Kacper Gajos.

LISTY GRATULACYJNE: Emilia i Piotr Maliccy, Iwona i Andrzej Ambroziakowie, Grażyna i Adam Bukowscy, Barbara i Sławomir Cieślak, Dorota Czarnecka, Małgorzata i Leszek Gajosowie, Renata i Antoni Łyczkowie, Beata i Wiesław Nowakowie, Renata i Marek Wiśniewscy, Jolanta i Bogdan Słowikowie, Elżbieta i Dariusz Fitasowie, Jowita i Piotr Pawłowscy, Dorota Dąbrowska, Beata i Andrzej Gałeccy, Bożena i Dariusz Jankowscy, Zdzisława i Nikodem Kazikowie, Mariola i Andrzej Lachowscy, Anna Plech, Lucyna i Jerzy Janiszewscy, Agata i Dariusz Koprowscy, Joanna i Andrzej Lasakowie, Mariola i Jan Wiśniewscy.

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW: Katarzyna Krzysztoporska, Monika Malasińska, Iwona Ambroziak, Agnieszka Szejna, Adam Bukowski, Bożena Kwiecień, Jolanta Słowik, Aneta Dzwonnik, Katarzyna Sadkowska, Anita Świercz, Jadwiga Sroka, Beata Stramska, Julianna Kozera, Dariusz Kurcbart, Iwona Owczarek, Małgorzata Rybicka, Małgorzata Szczegielniak, Grzegorz Zawada.

PRZYJACIEL SZKOŁY: Adam Bukowski – Przewodniczący Rady Rodziców.

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W ZSP NR 1 W KOŃSKICH

„Czego trzeba żałować gdy przyjdzie stąd odejść? Wszystkiego. Wszystkiego” – słowa tego motta towarzyszyły podczas ostatniego spotkania przed maturą tegorocznych maturzystów w ZSP Nr 1 w Końskich. Odchodzącym uczniom towarzyszyło Grono Pedagogiczne, oraz koledzy z młodszych roczników. „Za kilka dni egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Życzę Wam, aby konfrontacja z treścią arkuszy egzaminacyjnych okazała się dla Was zwycięska. Wierzę, że wykażecie się wiedzą, dzięki której efektywnie zakończycie naukę i otrzymacie świadectwo maturalne. Życzę Wam również dobrych i mądrych życiowych wyborów, oraz wielu sukcesów” - mówiła Beata Jakubowska – dyrektor ZSP Nr 1 w Końskich. Następnie uczniowie odebrali między innymi nagrody za: najlepszą średnią za okres czterech lat, 100% frekwencje, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i konkursach, pracę na rzecz szkoły i warsztatów szkolnych. Starostę koneckiego – Bogdana Sobonia – w tym dniu reprezentował Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziały Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW ZSP Nr 2 W KOŃSKICH

24 kwietnia maturzyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich pożegnali się ze szkołą. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły - Jan Rybiński. Starostwo Powiatowe reprezentował Zbigniew Sadorski – sekretarz powiatu koneckiego. Na początku odbyła się tradycyjna „Gala Kanadyjczyk 2015”. W tym roku zostały przyznane nagrody w trzech kategoriach: Najlepszy Uczeń, Honorowy Krwiodawca, oraz Najlepszy Sportowiec. Z rąk dyrektora szkoły i sekretarza powiatu nagrody odebrały najlepsze uczennice, wśród których znalazły się: M. Komisarczyk, M. Bednarek, oraz D. Hamera. Dyrektor placówki dziękował także uczniom za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, a także za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim. W drugiej części uroczystości uczniowie z klasy III TBF zaprezentowali program artystyczny, którego mottem były słowa Wisławy Szymborskiej - „Nic dwa razy się nie zdarza...!”. Galę  przygotowała A. Tarasińska, a część artystyczną I. Mańko – Sękowska. Muzyczną oprawę przygotował Ł. Misztal.

 

OSTATNIE SPOTKANIE - POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W ZSP Nr 3 W KOŃSKICH

Podczas uroczystość zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich nie zabrakło dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, rodziców maturzystów, oraz uczniów z młodszych klas. Bogdana Sobonia – starostę koneckiego w tym dniu reprezentował  naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich - Krzysztof Stachera. „Mądrość prawdziwa: sobą dobrze rządzić, czynić uważnie i w niczym nie zbłądzić” - tymi słowami poety przywitała zgromadzonych gości dyrektor ZSP Nr 3 w Końskich - Jolanta Gregorczyk. Jednocześnie podkreśliła, że obok wiedzy nauczyciele starali się nauczyć swoich wychowanków również tzw. mądrości życiowej, niezbędnej i potrzebnej w dorosłym życiu. Krzysztof Stachera życzył absolwentom pomyślnie zdanych egzaminów, oraz samych trafnych wyborów na kolejnym etapie zdobywania wiedzy. Dyrektor wręczyła nagrody dla uczniów wyróżniających się w nauce, życiu artystycznym, sportowym, oraz udzielających się charytatywnie. Nagrody ufundowane zostały przez Radę Rodziców przy ZSP Nr 3 w Końskich. Statuetkę Złotego Absolwenta 2015r. ZSP Nr 3 w Końskich wręczona została Kindze Cieślak uczennicy klasy IV A . Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: Łabędowicz Kinga (IV A), Cieślak Kinga (IV A), Wrzeszcz Kamil (I TIT), Pieróg Artur (IV TIT), Bodasińska Patrycja (IV A), Sędkowski Damian (IV TIT), Binkowska Monika (IV A), Włodarczyk Rafał (IV TG). Dyrektor placówki wręczyła również listy gratulacyjne zarówno rodzicom tych maturzystów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, jak i tym którzy brali udział w życiu szkoły. Absolwenci nie kryli wzruszenia. ciepłymi słowami pożegnali zarówno dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz swoich młodszych kolegów i koleżanki. W ich imieniu głos zabrała Wiktoria Marcinkowska - dotychczasowa przewodnicząca Samorządu Szkolnego. Na pożegnanie czwartoklasistów przygotowano zabawne przedstawienie, którego motywem przewodnim stała się piosenka Czerwonych Gitar - „Matura”. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem Joanny Miki - nauczycielki języka angielskiego. „Zapisaliście kolejną kartę w długiej, bo już 70-letniej historii naszej szkoły, odcisnęliście także ślad w naszych sercach. Zapewniamy, że tak jak dotychczas, zawsze możecie liczyć na naszą pomoc. Drzwi naszej szkoły są dla Was zawsze otwarte”- żegnała absolwentów ZSP Nr 3 w Końskich dyrektor - Jolanta Gregorczyk.

 

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW W ZSP W STĄPORKOWIE

64 maturzystów po raz ostatni pojawiło się  podczas piątkowego spotkania w ZSP w Stąporkowie w roli uczniów. Wśród nich były osoby kończące naukę zarówno w Liceum Ogólnokształcącym jak i Technikum w następujących zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik organizacji reklamy. Wszyscy tegoroczni absolwenci szkoły przystąpią do egzaminów maturalnych, a uczniowie technikum do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W uroczystości udział brali między innymi: rodzice, uczniowie klas maturalnych z wychowawcami, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, oraz zaproszeni goście w osobach: Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, Czesław Kurcbart – członek Zarządu powiatu koneckiego, dr hab. - Artur Maciąg – wykładowca Politechniki Świętokrzyskiej, oraz Wanda Wróbel – przewodnicząca Rady szkoły. Uroczystość otworzyła dyrektor, która w swoim wystąpieniu w imieniu grona pedagogicznego wyraziła nadzieję, że dzięki żmudnej pracy dydaktyczno – wychowawczej udało się rozbudzić różnorodne talenty uczniowskie, a także przygotować przyszłych abiturientów do dalszej edukacji. Dyrektor zaznaczyła jednocześnie, że każdy absolwent wpłynął na obecny stan szkoły i jest jej nieodłączną częścią. Czesław Kurcbart odczytał list od starosty koneckiego – Bogdana Sobonia, w którym życzył wszystkim absolwentom samych sukcesów na zbliżających się egzaminach. Dyrektor placówki – Hanna Rzepka dziękowała wychowawcom i całemu gronu nauczycielskiemu za ich wymagające, twarde i zdecydowane, ale jednocześnie mądre i nie pozbawione matczynej troski wysiłki pedagogiczne. W dalszej części uroczystości wręczone zostały nagrody. Specjalną Nagrodę Rady Pedagogicznej, statuetkę „Być narodowi użytecznym” dla najlepszych absolwentów otrzymali uczniowie z najwyższą średnią wśród których znaleźli się: Michał Okła (LO), Jakub Urban (LO) i Dawid Foks (Technikum). Wyróżnieni uczniowie reprezentowali szkołę w konkursach, olimpiadach, oraz wykazali się szczególną aktywnością sportową i artystyczną nie tylko w środowisku szkolnym, ale również lokalnym. W imieniu starosty koneckiego - Czesław Kurcbart wręczył podziękowanie następującym uczniom: Adrianowi Wasińskiemu, Patrycji Stacherze, Darii Szymańskiej, Dawidowi Foksowi, za ich wyjątkową aktywność i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. Nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce z rąk dyrektor otrzymali uczniowie: Filip Jankowicz, Mateusz Zawada, Mateusz Kosierkiewicz, Adrianna Górecka, Beata Stachura, Małgorzata Zawół, Joanna Wróbel. Za aktywność artystyczną i społeczną w środowisku szkolnym wyróżnieni zostali: Michał Okła, Filip Jankowicz, Mateusz Zawada, Adrian Wasiński, Paweł Czerwonka, Daria Szymańska, Paweł Urban, Patrycja Młodawska, Marta Sieczkowska, Dawid Foks, Czesław Małyska, Adam Kurp, Patryk Kościelniak, Joanna Wróbel, Marcelina Ogonowska, Karolina Sorbian. Za sukcesy sportowe wyróżnieni zostali uczniowie: Adrian Wasiński, Michał Okła, Paweł Urban, Bartosz Solarz, Piotr Skowron, Dominika Walczyk, Kamil Maślak, Daniel Rurarz, Mateusz Janczyk, Dominik Okła, Marcelina Ogonowska, Artur Smulczyński i Damian Osóbka, Dawid Foks. Nagrody dla najlepszych sportowców UKS Staszic wręczyła prezes klubu  Bożena Hozer. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Marcelina Ogonowska i Bartosz Solarz. Nagrodę pieniężną za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego w Młodzieżowej Radzie Miasta Stąporków wręczyła burmistrz – Dorota Łukomska, a otrzymali ją: Mateusz Zawada, Adrian Wasiński, Daniel Sykuła i Bartosz Dulewicz. Specjalną nagrodę ufundowaną przez radnego powiatowego - Dariusza Młodawskiego za pracę społeczną na rzecz środowiska otrzymał - Mateusz Zawada. W dowód uznania dla klasy III LO za zajęcie I miejsca w Plebiscycie Echa Dnia na „Najsympatyczniejszą Klasę Maturalną” w powiecie koneckim na ręce dyrektor został przekazany grawer od starosty koneckiego. Hanna Rzepka z dumą podkreśliła, że ten rok szkolny był wyjątkowo obfitujący w nagrody, które trafiły na ręce najbardziej aktywnych i wyróżniających się uczniów. Po części oficjalnej przedstawiona została prezentacja multimedialna, zawierająca zdjęcia upamiętniające wydarzenia z życia szkolnego, pierwsze przyjaźnie, wspólne wycieczki, imprezy integracyjne. Uroczystość poprowadzili: Aleksandra Kwiecień, Kamil Kołodziejczyk, oraz Damian Wojda.