niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

 

W tym roku mija dokładnie 100 lat od zainaugurowania działalności szkoły w Rogowie. W sobotę 19 maja obchodzono jubileusz istnienia placówki, na którym pojawili się zarówno absolwenci szkoły, byli i obecni dyrektorzy, samorządowcy powiatowi i gminni, władze województwa, duchowni oraz dzieci i rodzice. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. biskupa Henryka Tomasika. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik patrona szkoły Jana Pawła II. Tu w asyście pocztu szkolnego oddano hołd patronowi, złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

 

Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie pamiątkowej tablicy wewnątrz budynku szkoły. Jej uroczystego poświęcenia dokonał ks. Jan Podsiadło, były proboszcz parafii w Rogowie, od początku wspierający istnienie oraz rozbudowę szkoły w miejscu, gdzie obecnie się znajduje.

 

Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego miejsca. Szkoła, to historia pokoleń, suma przeżyć, radości, czasem smutku. W szkole najważniejszy jest uczeń, nauczyciel jest jego duchowym przewodnikiem, a rodzice wsparciem” - podkreślał dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie - Waldemar Wiktorowski, któremu towarzyszyła jego zastępczyni Beata Gawrońska.

 

Stuletnią historię szkoły przedstawiono w prezentacji multimedialnej. Dyrektor szkoły wyróżnił 40 osób: przyjaciół i sponsorów placówki, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. Starostę koneckiego Bogdana Sobonia, w tym dniu reprezentowała Dorota Duda - członkini Zarządu Powiatu Koneckiego, która powiedziała:

 

Dorobek dydaktyczno – wychowawczy dzisiejszej jubilatki doskonale wpisuje się w historię naszego powiatu i regionu. Długoletnia tradycja, cenne doświadczenia gromadzone przez pokolenia pedagogów i uczniów zasługują na szacunek i uznanie.”

 

Dyrekcji palcówki gratulowali również wicewojewoda świętokrzyski, burmistrz, przedstawiciele ZNP i Solidarności nauczycielskiej, ale także emerytowani nauczyciele i dyrektorzy. Na szkolnych korytarzach można było wpisać się do pamiątkowej księgi i zajrzeć do albumów ze starymi fotografiami upamiętniającymi historię jubilatki. W profesjonalnie przygotowanym programie artystycznym uczniowie przedstawili odwieczną walkę dobra ze złem, czyli tematykę uniwersalną i wciąż aktualną.