niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

 

Pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Domu Kultury w Rogowie. Jako pierwszy wystąpił historyk, regionalista z zamiłowania Marian Wikiera, który tym razem przygotował i opracował materiał historyczno – biograficzny o ppor. Janie Ciasiu ps. „Kula”, „Kula – Skoczek”. Bohater pierwszej prelekcji, kurier, radiotelegrafista, to jeden z ponad 300 Cichociemnych, którzy w okresie okupacji zostali „zrzuceni” do kraju, podejmując się dalszej działalności konspiracyjno – dywersyjnej.

 

 

Przygotowanej prezentacji towarzyszył cytat kpt. pilota Folriana Adriana Liberatora, który brzmiał następująco:

 

Nie dla medali twe trudy i blizny

 

Nie dla nagrody to czyń

 

Lecz z obowiązku miłości Ojczyzny

 

Wywalcz Jej wolność lub zgiń!”

 

 

 

Władze samorządu powiatowego reprezentował Andrzej Marek Lenart – wicestarosta konecki. Wśród licznych słuchaczy byli również krewni Jana Ciasia, regionaliści, samorządowcy, przedstawiciele szkół i jednostek kultury oraz mieszkańcy. Prelekcji przysłuchiwał się uważnie Konrad Łęcki, utalentowany reżyser młodego pokolenia, który obecnie pracuje nad zekranizowaniem książki Cezarego Chlebowskiego pt. „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”.

 

Sołtys Rogowa - Marek Kozerawski przedstawił sylwetki kapitana Stanisława Ciasia ps. „Osman”, „Fischer” pochodzącego z Rogowa, podporucznika Sylweriusza Jaworskiego ps. „Strzemię”, „Andrzej”, pochodzącego ze Starego Młyna oraz starszego sierżanta Władysława Staromłyńskiego ps. „Żbik”.