niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już 152 rocznica tragicznej bitwy jaka miała miejsce na uroczysku leśnym nazywanym Ormanichą. 30 kwietnia br. w miejscu symbolicznej mogiły powstańczej z 1863 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca powstańczą ofiarę. Na uroczysku nie zabrakło przedstawicieli rodzin, kombatantów, władz samorządowych powiatu koneckiego, wójtów, przewodniczących Rad, radnych powiatowych, leśników, młodzieży, pedagogów, a także mieszkańców. Władze samorządowe powiatu koneckiego w tym dniu reprezentowali: Marian Król – przewodniczący Rady powiatu koneckiego, oraz Bogdan Soboń – starosta konecki.

Obchody uświetniły poczty sztandarowe kombatantów, oraz Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej. Andrzejowi Rózińskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wólce towarzyszyli uczniowie ubrani w okolicznościowe stroje z epoki. Po powitaniu przybyłych gości przez gospodarza gminy Ruda Maleniecka – wójta Leszka Kucę wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Mszę św. w intencji poległych powstańców walczących o wolność naszej Ojczyzny odprawił ks. Henryk Podgórski z Radwanowa. „To miejsce uświęcone jest ich krwią, dziękujemy im za tą miłość do Ojczyzny. Niech dobry Bóg dopomaga nam, abyśmy wzorując się na poległych, mogli zawsze służyć wiernie naszej Ojczyźnie, byśmy nigdy nie sprzedawali swoich ideałów za marne srebrniki. Dziś potrzeba nam jako narodowi miłości, ducha mocy i charakteru. Pamiętajmy o słowach Wyspiańskiego, który mówił, że - Polska to wielka rzecz. Miejmy również na uwadze pewien cytat - Gdzie miłość Ojczyzny ginie, tam przychodzą czasy łotrów i szaleńców, a gdzie kwitnie, tam przychodzi jej wielkość” - podkreślał ks. Henryk Podgóski podczas okolicznościowego kazania. „Musimy pamiętać bo, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą jest jakimś znakiem, sygnałem. Aby krew przelana przez powstańców nie poszła na marne musimy nieustannie dbać i cenić naszą Ojczyznę. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nigdy takiej ofiary składać” - mówił Bogdan Soboń – starosta konecki. Wszyscy zgromadzeni odśpiewali - „Boże coś Polskę”, a uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej przygotowali program recytatorsko – muzyczny o treści patriotycznej, który przedstawili zgromadzonym gościom. Oddano również honorową salwę, którą wykonał z zabytkowej repliki broni z epoki dyrektor – Andrzej Róziński. Poszczególni przedstawiciele rodzin powstańców, kombatantów, władz samorządowych, oraz młodzieży złożyli symboliczne kwiaty i znicze na powstańczej mogile. Organizatorzy dla wszystkich przygotowali również  kulinarną atrakcję w postaci pieczonych kiełbasek.