niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 28 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyła się konferencja prasowa projektu pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W konferencji uczestniczyli: Bogdan Soboń - Starosta Konecki, Andrzej Marek Lenart - wicestarosta, Szymon Biały - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, Wiesław Basiak - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Beata Salata - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich, Dariusz Kowalski, Witold Wójcik, Krzysztof Stachera, Radosław Lachowski - naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Końskich, ks. Piotr Skowroński - nauczyciel w II LO w Końskich oraz Roman Sugostowski – starszy specjalista ds. termomodernizacji. Koordynatorem projektu jest Szymon Biały - Naczelnik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, który w sposób szczegółowy dokonał prezentacji multimedialnej. Głównym celem przestawionego projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację w/w budynków użyteczności publicznej. Równie istotnym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu obiektów jak też walorów estetycznych, redukcja wydatków eksploatacyjnych i remontowych spowodowanych bieżącym utrzymaniem budynku, poprawa stanu środowiska przyrodniczego powiatu, w tym przede wszystkim jakości powietrza, zmiana wizerunku i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w miesiącu lutym 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą tj.: firmą „ARBUD” Sp. z.o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Radomiu. Beneficjentem jest Powiat konecki z siedzibą w Końskich ul. Stanisława Staszica 2. Koszt realizacji inwestycji wynosi 3.150.294,72 zł. Dofinansowanie : do 80% kwalifikowanego kosztu realizacji projektu.