niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kpt. cc. Aleksander Tarnawski "Upłaz"– ostatni z żyjących spadochroniarzy Armii Krajowej otworzył w poniedziałek 12 czerwca rondo imienia Cichociemnych. Jedno z koneckich rond otrzymało imię specjalnej jednostki, związanej historycznie również z koneczczyzną. Na uroczystość otwarcia przyjechał ostatni z żyjących żołnierzy Cichociemnych – ppor. Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”.

 

Wzruszony tą uroczystością przypatrywał się okolicznościowej prezentacji zmarłych już żołnierzy ze swojej brygady. Tę część przygotowała młodzież z Gimnazjum w Stadnickiej Woli pod kierunkiem Mariana Wikiery - wicedyrektora i regionalisty. Gości witali: Krzysztof Obratański - burmistrz oraz Krzysztof Jasiński - zastępca.

W tej uroczystości uczestniczyli również: Andrzej Marek Lenart - wicestarosta, Dorota Duda - członek Zarządu Powiatu i Krzysztof Stachera - naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w koneckim starostwie. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli środowisk kombatanckich i miłośników historii, dla których spotkanie z legendą ostatniego żyjącego Cichociemnego było niezwykłym spotkaniem.