niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Bogdan Soboń, starosta konecki spotkał się z Jerzym Pyrkiem, doradcą marszałka ds. seniorów. Spotkanie dotyczyło możliwych obszarów współpracy na rzecz stwarzania seniorom jak najwięcej sprzyjających przestrzeni. O możliwości korzystania przez seniorów z dostępnych powiatowych dóbr na preferencyjnych warunkach, starosta Bogdan Soboń rozmawiał z Jerzym Pyrkiem, który w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim koordynuje działania w obszarze polityki senioralnej.

 

Omawiane było m.in. bezpłatne dla seniorów zwiedzanie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu, ale też szersze spojrzenie na politykę senioralną. – Rozmawialiśmy o tworzących się w naszym powiecie Uniwersytetach Trzeciego Wieku, jako lokalnych inicjatywach, które mają aktywizować środowiska seniorów, ale też o ewentualnej możliwości utworzenia powiatowej rady seniorów – mówi starosta. – Zanim do tego dojdzie, jak zwykle będziemy konsultować to z samymi zainteresowanymi, bo to ich zdanie i ich potrzeby będą determinowały dalsze działania w tej sprawie – dodaje starosta konecki.

- To dobra przestrzeń dla rozmów o seniorach, bardzo dużo otwartości doświadczyłem z państwa strony – powiedział Jerzy Pyrek, doradca marszałka.