niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W poniedziałek 6 marca w szpitalu Św. Łukasza w Końskich rozpoczęła swą działalność Powiatowa Komisja Kwalifikacyjna. Komisja sprawdzi i przebada 486 mężczyzn urodzonych w 1998 roku oraz 25-iu z roczników starszych. Komisja pracować będzie od 6 do 30 marca bieżącego roku. Na kwalifikacje wezwane zostały osoby z terenu miasta i gminy Końskie oraz miasta i gminy Stąporków, gmin: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia i Smyków.

 

Wojskową Komendę Uzupełnień w Kielcach w dniu inauguracji prac Komisji reprezentował – ppłk., Mirosław Smerdzyński. Samorząd powiatowy reprezentowali: Andrzej Marek Lenart – wicestarosta oraz Wiesław Basiak – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Władze MiG Końskie reprezentowali: Krzysztof Jasiński – wiceburmistrz oraz Jerzy Zieliński – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej został lek. med., Marek Ziopaja. Obecnie służba wojskowa odbywa się na zasadach dobrowolnych, jednak niestawienie się na Kwalifikację Wojskową w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny może być karane grzywną lub skutkować doprowadzeniem osoby przez odpowiednie organy.