niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Podczas mroźnych dni lutego, na stoku narciarskim „Snow Park Sabat Krajno”, odbyły się zajęcia sportowe dla młodzieży gminy Stąporków, będącej członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Staszic”, działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Zawody zakwalifikowane zostały do projektu ,,Kto na nartach szusuje,ten czasu nie marnuje”.

 

Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas pierwszych liceum i technikum oraz pasjonatów sportu z klas starszych. Projekt opracowany i koordynowany jest przez Prezesa Klubu - Bożenę Hozer, współfinansowany przez Burmistrza Stąporkowa - Dorotę Łukomską ze środków Urzędu Miasta i Gminy w ramach wsparcia projektu z zakresu rozwoju sportu. Głównym celem realizacji zadania było zorganizowanie kursu nauki jazdy na nartach, aby upowszechnić wśród młodych mieszkańców gminy uprawianie narciarstwa zjazdowego. Przed wyjazdem na stok narciarski do Krajna uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania na stoku wg. Kodeksu FIS oraz przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Młodzież została podzielona na trzy grupy, w których uczyła się techniki nowej dyscypliny sportowej pod okiem wykwalifikowanych instruktorów Szkoły Narciarskiej SkySkiSędek. Dla większości młodzieży udział w projekcie był jedyną okazją do zdobycia nowych umiejętności sportowych. Wyrównały się szanse młodych mieszkańców gminy w dostępie do atrakcyjnych form ruchowych nieobjętych programem nauczania w szkole. Na ostatnich zajęciach obecna była dyrektor Zespołu Szkół - Hanna Rzepka, która uczestniczyła w zajęciach, przyglądała się zawodom i obserwowała, jakie postępy poczynili uczniowie. Na zakończenie kursu wręczyła wszystkim kursantom Certyfikat Ukończenia Kursu Narciarskiego. Opiekę wychowawczą nieodpłatnie sprawowali nauczyciele: Bożena Hozer, Katarzyna Dworzyńska, Karol Banasik, Robert Kusztal, Dorota Fitas oraz Monika Grabusińska.