niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu już po raz kolejny wpisał się w udział „Wytopków ołowiu”, imprezy poświęconej hutnictwu staropolskiemu, która w minioną niedzielę odbyła się już po raz 32. W Parku Etnograficznym w Tokarni. Podobnie jak w latach ubiegłych przypominano dawne metody pracy świętokrzyskich hutników, wytopu i obróbki metali. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęto wystrzałem armatnim z udziałem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego, w strojach z okresu Powstania Styczniowego z Zakładu Zabytkowego w Maleńcu. Salwy armatnie były powtarzane o pełnych godzinach od rozpoczęcia, aż do zakończenia imprezy.

W ramach prezentacji i promocji samorządowej instytucji kultury z Maleńca odbyły się warsztaty kowalsko-odlewnicze dla dzieci i dorosłych; pokazy kucia gwoździ, podkówek, galanterii żelaznej. Dosyć dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników „wytopek” cieszyło się wykonywanie form i odlewów w piasku odlewniczym. Można było skorzystać również ze strefy artystycznej, gdzie najmłodsi malowali odlane wcześniej formy pod działania plastyczne.

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu zachęca również do odwiedzenia tego miejsca osobiście. Dla grup zorganizowanych organizowane jest zwiedzanie fabularyzowane z uruchomieniem koła wodnego, kuciem podkowy i wystrzałem armatnim.

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu