niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Była oczekiwana przez wiele lat,a dziś jej budowa trwa w najlepsze. Obecnie realizacja prac zakończona jest w blisko 60 procentach. Jak mogliśmy usłyszeć nowa siedziba Straży Pożarnej w Końskich ma być gotowa do oddania w listopadzie 2025 roku. Podczas naszej rozmowy słyszymy również, że harmonogram prac inwestycyjnych idzie zgodnie z planem, a jej efekty mówiąc wprost „rosną w oczach”. My postanowiliśmy to sprawdzić na miejscu i jednocześnie zapytać o szczegóły.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni 1,5284 ha, która obecnie jest w trwałym zarządzie KP PSP w Końskich. Planowany koszt przedsięwzięcia, to 25 mln 850 tys. zł. Na realizację ww. inwestycji w latach 2022-2025 zaplanowane zostały środki z w wysokości:

- 18 mln 450 tys. zł z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (71,37%),

- 6 mln 400 tys. zł z rezerwy celowej Ministra Finansów (24,76%),

- 1 mln ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (3,87%).

III kwartał 2022 r. to umowa z generalnym wykonawcą tj. firmą MG BUILDING GROUP sp. z z. o., która została podpisana 3 listopada 2022 r. W tym roku rozpoczęły się prace projektowe, odwierty geotechniczne oraz przygotowawcze na terenie budowy tj. wykopanie pni, karpin, makroniwelacja terenu, ustawienie kontenerów zaplecza budowy, wykonanie ogrodzenia terenu. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 676 tys. zł pokryte z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służy Ochrony Państwa w latach 2022-2025 r., co stanowiło 2,62% planowanego kosztu inwestycji.

I kwartał 2023 r. zamknął się kwotą 274 332,30 tys. zł, co stanowiło 1,06% kosztów inwestycji. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę wykonano w tym okresie w szczególności dalsze prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę wraz z siecią kanalizacyjną, został przełożony kolizyjny odcinek kanalizacji sanitarnej. W marcu 2023 r. uzyskano pozwolenie na budowę, wówczas rozpoczęły się intensywne prace związane z wykonaniem fundamentów.

II kwartał 2023 r. zrealizowano prace na kwotę 2 mln 499 667,70 tys. zł. W okresie tym przeprowadzono kolejne roboty ziemne, zakończono wykonanie ław fundamentowych, wymurowano fundamenty z bloczka betonowego, wykonano izolacje podziemne, wykonano poziome części kanalizacji podziemnej, dokonano zasypek fundamentowych, wykonano podbudowę pod posadzki, zaczęto murowanie ścian, wykonano elementy żelbetowe słupów i nadproży, wykonano kolejne prace związane z kanalizacją sanitarną budynku i kanalizacją techniczną, wykonano uziemienie. Następnie w III kwartale 2023 r. zafakturowano prace na kwotę 3 mln 913 917,63 tys. zł, co stanowiło 15,14% kosztu inwestycji. W okresie tym ukończono budowę konstrukcji stalowej dachu garażu, rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej, ukończono budowę ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych, wykonano zalanie stropów, i rozpoczęto prace związane z pokryciem dachowym. Podjęto także prace związane z zagospodarowaniem terenu i rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego.

IV kwartał 2023 r. dotyczył zrealizowanych prac na kwotę 3 mln 566 082,37 tys. zł, co stanowiło 13,80% kosztu inwestycji. Koszty obejmowały wykonanie drenażu pod boisko sportowe, kontynuacje prac kanalizacji deszczowej, wykonanie elewacji budynku bez tynku strukturalnego, zakończono prace związane z przykryciem dachu, zamontowano bramy garażowe, wmontowano stolarkę i ślusarkę okienna części zewnętrznej, wykonano prace związane z okablowaniem elektrycznym, rozpoczęto kładzenie tynków wewnętrznych, ustabilizowano grunt i wykonano zasadnicze  podbudowy pod drogi i parkingi.

Łącznie w 2023 r. zrealizowano wydatki w wysokości 10 mln 254 tys. zł, co stanowi 39.67% kosztu inwestycji. Wydatki w 2023 r. zostały pokryte z 3 źródeł finansowania tj.:

- 6 mln 400 tys. zł z rezerwy celowej Ministra Finansów,

- 3 mln 354 tys. zł z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa  w latach 2022 -2025”,

- 500 tys. zł z budżety Wojewody Świętokrzyskiego.

Na 2024 r. zaplanowano w budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich wydatki inwestycyjne na budowę Strażnicy w kwocie 7,92 mln zł ( w tym 7,42 mln z Programu Modernizacji… oraz 500 tys. zł z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego), co stanowi 30,64 % całego przedsięwzięcia. W styczniu i lutym 2024 r. zakończono kładzenie tynków wewnętrznych, rozpoczęto kładzenie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania, oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kładzenia posadzek. Natomiast na 2025 r. zapewniono finansowanie w kwocie 7 mln zł, co stanowi 27,07 % kosztu inwestycji – informuje nas mł. bryg. Mariusz Czapelski z KP PSP w Końskich.

To z pewnością bardzo wyczekiwana inwestycja. Cieszę się, że prace idą pełną parą i będziemy mieli, nie tylko piękną, ale co najważniejsze funkcjonalną i nowoczesną Strażnicę, z pełnym zapleczem szkoleniowym - podkreśla Grzegorz Piec – Starosta Konecki i jednocześnie prezes Ochotniczych Straży Pożarnych w Powiecie Koneckim.

Zadowolenia nie kryje również Komendant Powiatowy PSP w Końskich bryg. Ryszard Stańczyk.

Wszyscy z wielkim utęsknieniem wyczekujemy końcowych prac i wprowadzenia się do nowej siedziby, gdzie przygotowane warunki będą optymalne do służby, ale co bardzo istotne, również do ćwiczeń doskonalących nasze umiejętności. Dziękuję władzom i wielu instytucjom państwowym za wsparcie tej bardzo potrzebnej inwestycji w powiecie koneckim – zaznaczał w rozmowie z nami Komendant Powiatowy PSP w Końskich.

Tuż przed naszymi odwiedzinami zakończył się prace nad utwardzeniem terenu wokół samej Strażnicy, a na dniach mają rozpocząć się prace związane z układaniem kostki brukowej.

Paweł Kubiak