niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 24 maja br. Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza w Końskich w ramach wizyty studyjnej „Bezpieczny Szpital Przyszłości” gościł delegację z 13 szpitali m. in.: ze Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra, czy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Wśród omawianych tematów dotyczących działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich były m.in.: wdrożenie procedury ZWR oraz innowacyjności w opiece nad pacjentem, senioralność w ochronie zdrowia z uwzględnieniem potrzeb Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczącym Kapituły „Bezpieczny Szpital Przyszłości jest dr n. med. Marek Tombarkiewicz, a prowadzącymi: Marcin Malinowski i Dariusz Szafrański.

Jak podkreśla dyrektor koneckiego szpitala Anna Gil, takie spotkania to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz praktyk związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, które wpływają na doskonalenie standardów opieki medycznej i podnoszenie jakości świadczonych usług.

Beata Kij