niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Dnia 17 maja br. podczas uroczystej gali, która odbyła się w Hotelu Galaxy w Krakowie, dyrektor Anna Misiowiec odebrała statuetkę i dyplom dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Ten prestiżowy tytuł pn. Inspirator Kariery przyznawany jest za profesjonalizm oraz wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia zawodowego. Nagrody wręczał Paweł Abucki - Prezes Fundacji Praca i Kariera z siedzibą w Zawierciu. Szkoła w Stąporkowie znalazła się wśród wyróżnionych przedsiębiorstw, wyższych uczelni oraz innych szkół z całej Polski. Piękna statuetka, dyplom i tytuł Inspiratora Kariery to nie tylko prestiżowe wyróżnienie i powód do dumy, ale także wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe.

Laureat ma szansę na zwiększenie swojej rozpoznawalności w środowiskach branżowych. To także potwierdzenie dla uczniów, że nauka w takiej szkole, daje możliwość zdobycia dobrego zawodu i potrzebnych kompetencji. Powyższa inicjatywa ma na celu wyróżnianie i promowanie wzorowych praktyk w obszarze kształcenia zawodowego oraz działań w zakresie szeroko rozumianej integracji środowiska edukacyjnego, samorządowego i biznesowego.

Przyznanie nagrody wiązało się ze spełnieniem kryteriów. Pod uwagę brano: rozwój uczniów, rozwój szkoły, w tym kadry pedagogicznej, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu odbywania praktyk i staży, organizację praktycznej nauki zawodu w ramach programu Erasmus+, POWER, a także współpracę ze szkołami zagranicznymi. Wydarzenie zwieńczył bankiet, który był okazją do rozmów, wymiany spostrzeżeń, nawiązania kontaktów prywatnych i biznesowych.

Powyższa nagroda, jest rezultatem pracy wielu nauczycieli. Warto podkreślić, że szkoła otrzymała tytuł Inspiratora Kariery już po raz drugi, poprzednio w 2020 roku.

Beata Kij