niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, to jeden z niewielu tego typu obiektów, zachowanych do dnia dzisiejszego, w którym wciąż można zobaczyć wspaniałe osiągnięcia koła wodnego. To obiekt, który możemy bez żadnych wątpliwości zaliczyć do szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego nie tylko województwa świętokrzyskiego, czy Polski, ale także Europy i świata.

15 maja odwiedzili nas partnerzy uczestniczący w międzynarodowym projekcie SYSTOUR i z zapartym tchem zwiedzali nasz wspaniały obiekt przecierając oczy ze zdumienia, że to wszystko wciąż działa i zachowane jest w tak doskonałym stanie. Mamy nadzieję, że to, co zobaczyli będzie rozpropagowane po terenie Unii Europejskiej i na tyle zaciekawi inne osoby, że postanowią nas osobiście odwiedzić, a opracowana przez nas formuła upowszechniania i popularyzowania regionalnego dziedzictwa, tylko to wzmocni - podkreślał dyrektor ZZH w Maleńcu - Maciej Chłopek. Jego regionalnym realizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zachęcam wszystkich do odwiedzania Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. To unikat światowy, a znajduje się w powiecie koneckim. Znajdźcie Państwo chwilę wolnego i odwiedźcie miejsce, w którym czas się zatrzymał, by pokazać, jak kiedyś człowiek w doskonałej harmonii współpracował z przyrodą i maszynami – zachęcał starosta – Grzegorz Piec.

Projekt skupia uczestników reprezentujących 7 instytucji z 6 krajów wspólnoty: Polski, Włoch, Węgier, Hiszpanii, Francji i Finlandii. Ideą całego przedsięwzięcia jest wspieranie wymiany doświadczeń, promowanie nowatorskich rozwiązań i budowa potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego w kontekście rozwoju zrównoważonej turystyki na terenach wiejskich.

Paweł Kubiak