niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Udział uczniów SOSW w mobilności wymaga otwartości na inne kultury i zwyczaje, elastyczności wobec oczekiwań pracodawców oraz umiejętności takich jak samodzielność i kreatywność. To często zupełnie nowa sytuacja, dlatego zadbanie o odpowiednie nastawienie i przekonania uczestnika, jeszcze przed wyjazdem, powinno zaowocować pozytywnymi doświadczeniami podczas samego pobytu za granicą i sprawić, że w pełni wykorzysta szansę, jaką jest mobilność zagraniczna.

Młodzież Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia im. Zdzisławy i Stanisława Bytnarów w SOSW w Baryczy, kształcąca się w zawodzie kucharz, otrzymała odpowiednie przygotowanie przed zagraniczną praktyką zawodową. Przygotowania te, to nie tylko zajęcia językowe, kulturowe, pedagogiczne i gastronomiczne, ale również materialne. W ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ zostały sfinansowane rzeczy pomocne uczestnikom podczas wyjazdu a sam wyjazd do Lizbony w Portugalii zaplanowany jest w terminie od 17.05.2024 r. do 01.06.2024 r.

Każdy uczestnik otrzymał:

 • Słownik gastronomiczny polsko-angielski – 1 szt.
 • Rozmówki polsko-angielskie – 1 szt.
 • Rozmówki polsko-portugalskie – 1 szt.
 • Notatnik + długopis – 1 szt.
 • Koszulki – 3 szt.
 • Czapka z daszkiem – 1 szt.
 • Plecak – 1 szt.
 • Nerka na pas – 1 szt.
 • Butelka z filtrem DAFI– 1 szt
 • Ręcznik z mikrofibry – 1 szt.
 • Zawieszka na walizki – 1 szt.

logo

Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Baryczy w partnerstwie z DNA EUROPE z Lizbony. Projekt ma na celu stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla 12 uczniów - kucharzy SOSW w Baryczy. Możliwość odbycia praktyk w innym kraju pokaże inne, nowe perspektywy w zawodzie i da im większe szanse na odnalezieniu się we współczesnym rynku pracy. W projekcie tym duży nacisk położony jest również na rozbudowanie kompetencji społecznych uczestników - zwiększenie pewności siebie wobec innych ludzi, wzrost samooceny, otwartość i gotowość do współpracy oraz na wspomaganie rozwoju osobistego uczniów, którzy na skutek niepełnosprawności intelektualnej doświadczali w swoim życiu barier w czynnym uczestnictwie w grupach społecznych.

Nauczycielom prowadzącym zajęcia z młodzieżą przyświecała myśl, że odpowiednie przygotowanie uczniów to inwestycja. Teraz czas na kolejny etap – praktyki zawodowe w portugalskich restauracjach.