niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 10 maja w ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek konecka książnica pełniąca również rolę Biblioteki Powiatowej przygotowała spotkanie promujące premierową książkę Zofii Münnich „Ksiądz Marceli Prawica. Opowieść o dobrym człowieku”. Stosownym dopełnieniem wydarzenia była wystawa fotogramów przypominająca działalność misyjną wspomnianego kapłana, tak mocno związanego z naszym miastem. Jest to już kolejna pozycja wydawnictwa Ars Libris nawiązująca do wydarzeń i działalności ludzi związanych z konecczyzną.

Spotkanie poprowadził tradycyjnie dyrektor placówki Dariusz Kowalczyk, następnie postać ks. Marcelego przedstawiła Magdalena Weber, a punktem kulminacyjnym była oczywiście prezentacja premierowej książki przygotowana przez samą autorkę. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Konecki - Grzegorz Piec, członek Zarządu Powiatu - Dariusz Banasik oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury - Marian Wikiera. Władze gminy reprezentował pełniący funkcję wiceburmistrza w minionej kadencji, a obecnie radny powiatowy Krzysztof Jasiński.

Podobnie jak w rok temu z okazji Tygodnia Bibliotek życzenia koleżankom i kolegom złożyła Anna Godowska, główny bibliotekarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Sala wypełniona była po brzegi, a z racji tematu i bohatera publikacji Zofii Münnich, wśród gości pojawiła się liczna grupa kapłanów, którzy mieli okazję osobiście poznać księdza Marcelego Prawicę. Byli to m.in. - ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński, ks. dr Maciej Będziński – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, ks. kanonik Jacek Wieczorek, ks. prałat dr Czesław Murawski, ks. Krzysztof Sieczka oraz ks. Tadeusz Petryka.

W swoim wystąpieniu autorka książki podkreślała niezwykłość przedstawionej postaci księdza Marcelego, zwłaszcza podczas Jego duszpasterskiej służby w parafii św. Mikołaja w Końskich, dodając, że mieliśmy to szczęście spotkać na swojej drodze takiego kapłana i że to się zdarza raz na 50 lat. Zważywszy na fakt, że w Końskich przez ponad 50 lat wypełniał chrystusową misję „idźcie i nauczajcie” ksiądz Józef Granat, to mieliśmy podwójne szczęście.

Szerzej temat premierowej książki Z. Münnich przedstawimy w najbliższym wydaniu kwartalnika Powiat Konecki.

Adam Kubka