niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 3 maja br. odbył się szereg uroczystości upamiętniających 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalna część odbyła się na rynku. Obchody rozpoczęła patriotyczna msza święta w kolegiacie św. Mikołaja pod przewodnictwem proboszcza księdza Jacka Wieczorka. Po mszy przedstawiciele wielu jednostek oraz poczty sztandarowe wyruszyli przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej na płytę Rynku, gdzie odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego” i wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Końskie Krzysztof Obratański.

 

W uroczystościach udział wzięło wielu samorządowców, w tym: starosta konecki Grzegorz Piec, członek zarządu powiatu Dariusz Banasik, radni powiatowi: Beata Zbróg, Dorota Duda, Łukasz Kubka, delegacja gminna wraz z zastępcami Burmistrza - Krzysztofem Jasińskim i Rafałem Zielińskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Słoką. Gośćmi wydarzenia byli także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Werens, Sekretarz Powiatu Koneckiego Zbigniew Sadorski, przedstawiciele koneckiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członek Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin Jan Krogulec, jeden z potomków Małachowskich Piotr Biliński, przedstawiciele policji i straży pożarnej.

Spotkanie uświetnił artystyczny występ przygotowany przez społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Modliszewicach pt. „Wiwat Konstytucja!”. Z kolei młodzież ze szkół średnich na płycie rynku odtańczyła tradycyjnego poloneza. Część oficjalną zakończyła przysięga klas pierwszych Szkół w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Przysięgę składali uczniowie z Końskich, z Kielc, Starachowic i Nowego Miasta.

Beata Kij