niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 23 maja starosta Grzegorz Piec uczestniczył w odprawie, dotyczącej realizacji zadań obronnych w kontekście nowych uregulowań prawnych, zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Trening doskonalący realizację przygotowań obronnych z udziałem kierowników organów administracji samorządowej województwa świętokrzyskiego był doskonałą okazją do przekazania jednakowej, zunifikowanej dla całego kraju treści, a dzięki udziałowi ekspertów gwarantował wysoki poziom.

Celem takich spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i obronności, elementami polityki bezpieczeństwa oraz organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa pod kątem roli poszczególnych uczestników w systemie obronnym.

Kursy obronne w całym kraju skierowane są do osób kierujących wykonywaniem zadań obronnych oraz wykonujących te zadania w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej i samorządowej oraz przedsiębiorców, na których nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych.

Adam Kubka