niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na konkurs pod patronatem Starosty Koneckiego pod hasłem „Rotmistrz Pilecki – Żołnierz Niezwyciężony” prace nadesłało 8 autorów – uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z zapisami regulaminu jury w składzie:

  • przewodniczący - Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia,
  • członkowie: naczelnik Wydziału Promocji i Kultury – Marian Wikiera oraz Krzysztof Rusin i Adam Kubka,

po obejrzeniu wszystkich prac zdecydowało o wyłonieniu laureatów trzech pierwszych miejsc. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie:

  • Aleksander Jedynak ZSP Nr 3 – I miejsce,
  • Jakub Koziński ZSP Nr 1 – II miejsce,
  • Krzysztof Lek ZSP Nr 1 – III miejsce.

Członkowie jury zgodnie podkreślają, że wszystkie nadesłane prace były interesujące i wyłonienie zwycięzców nie było łatwe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zaangażowania i pomysłowości. Przypominamy jednocześnie, że wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu nastąpi w czwartek 25 maja w ZSP Nr 1 podczas uroczystego przekazania sztandaru tej placówce.

Adam Kubka