niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 19 maja w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się drugie spotkanie warsztatowe poświęcone problematyce Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do 2032 roku. Tym razem uczestnikami byli: reprezentanci gmin powiatu koneckiego, kierownicy jednostek powiatowych i wydziałów starostwa, a także liderzy różnych środowisk społecznych. W spotkaniu udział wzięli także członkowie Zarządu Powiatu – Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik oraz Rady Powiatu - przewodniczący Zbigniew Kowalczyk i wiceprzewodniczący Łukasz Kubka.

O znaczeniu strategii w planowaniu działań w najbliższej przyszłości powiedział na wstępie Jarosław Staciwa. Opracowany dokument ma na celu długofalowe określenie kierunków rozwoju powiatu oraz zabezpieczenie możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z funduszy unijnych. Prawidłowo opracowana strategia będzie umożliwiała podejmowanie wielu zadań służących mieszkańcom naszego powiatu.

Adam Kubka