niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 18 maja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów dotyczących dofinansowania bibliotek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025”. Powiat Konecki otrzymał wsparcie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia dla biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali: Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz, Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik oraz ze strony powiatu Starosta Konecki Grzegorz Piec, Wicestarosta Wiesław Skowron i Skarbnik Powiatu Edyta Drążkiewicz.

Adam Kubka