niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 17 maja w ZSP Nr 2 tradycyjnie przypomniano postać patrona szkoły. Życie i działalność Antoniego Piwowarczyka w pełni oddają burzliwe losy naszego kraju w czasie wojny i w okresie PRL-u. W tym trudnym czasie, kiedy za prawdę, patriotyzm i poświęcenie można było zapłacić najwyższą cenę gen. Antoni Piwowarczyk wykazał się zdecydowaną postawą. W tym szczególnym dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr2 momencie, uczniom placówki towarzyszyli zaproszeni goście: starosta konecki - Grzegorz Piec, członkowie zarządu – Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Krzysztof Stachera, komendant koneckiego hufca OHP - Monika Jedynak, przedstawicielka Rady Rodziców - Justyna Wijaczka oraz kadra pedagogiczna na czele z dyrektorem Łukaszem Misztalem.

Podczas tej uroczystości przypomniano fakty z życia bohatera - jego walkę w kampanii wrześniowej, aktywność konspiracyjną i zaangażowanie w odbudowę kraju pomimo prześladowań ze strony władz komunistycznych. Po zakończeniu, członek zarządu - Jarosław Staciwa życzył dyrekcji, kadrze pedagogicznej i uczniom sukcesów na niwie edukacji oraz podziękował za kultywowanie tradycji i troskę o dobre imię placówki.

Warto przypomnieć, że urodzony w Kornicy Antoni Piwowarczyk swoje życie związał z naszym regionem, a za swoją walkę i działalność na rzecz Ojczyzny został awansowany z listy weteranów II wojny światowej do stopnia generała brygady oraz odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł w Warszawie w 2009 przeżywszy prawie 100 lat w tym obfitującym w niezwykłe wydarzenia okresie czasu.

Adam Kubka