niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zapraszamy mieszkańców powiatu koneckiego na otwarte spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich (II piętro, wejście A). Będzie to kontynuacja rozmów przeprowadzonych w kwietniu br. Omówiono wówczas wnioski z diagnozy strategicznej oraz przygotowano analizę SWOT powiatu.

Drugie spotkanie poświęcone będzie przygotowaniu matrycy strategicznej określającej główne cele strategiczne, które przyczynią się do rozwoju powiatu. Uważamy, że konsultacje społeczne w procesie planowania są niezbędne i przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom powiatu, stąd zaproszenie do wspólnej pracy nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2032.