niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza na grupowe spotkanie informacyjne wszystkie osoby bezrobotne, zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej oraz pozyskaniem jednorazowych środków na jej rozpoczęcie pt. „Własna firma – krok po kroku.”

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące kwestie:

- Etapy działania – od pomysłu do działalności;

- Etapy rejestracji firmy;

- Regulamin przyznawania osobom bezrobotnym, opiekunom, absolwentom CIS, absolwentom KIS dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej oraz założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich;

- Wniosek  o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto z prelekcją wystąpi przedstawiciele:

- ZUS Inspektoratu w Końskich

Temat - „Prowadzenie działalności gospodarczej oraz przysługujące ulgi w opłacaniu składek.”

- Urzędu Skarbowego w Końskich

Temat - „Rejestracja działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania”

Spotkanie odbędzie się 16.05. 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich. Zapisy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Staszica 2, pokój nr 34, II piętro lub pod numerem telefonu 41 372 63 63 wew. 302.

 

Materiał: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich