niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W środę 10 maja w koneckiej Bibliotece Publicznej im. Cezarego Chlebowskiego spotkali się bibliotekarze i nauczyciele propagujący ideę czytelnictwa oraz młodzież z koneckich szkół ponadpodstawowych.  Było to jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wszystkich gości przywitał dyrektor Dariusz Kowalczyk, nawiązując do wielu zagrożeń dla tradycyjnej książki we współczesnym świecie zdominowanym przez media cyfrowe.

W związku z tym, że wspomniana placówka pełni również funkcję Biblioteki Powiatowej  list gratulacyjny i podziękowania do bibliotekarzy skierował starosta konecki Grzegorz Piec. Stosowny dokument odczytał w trakcie spotkania naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztof Stachera.

Gratulacje oraz życzenia pracownikom bibliotek złożyli również burmistrzowie: Krzysztof Obratański i Krzysztof Jasiński.

Podziękowania za wieloletnią pracę otrzymała, odchodząca na emeryturę, Małgorzata Mastalerz. Przez wiele lat pełniła ona funkcję kierownika Biblioteki Gminnej w Gowarczowie.

Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze pozycje wydawnicze Biblioteki Publicznej, w tym opracowanie – Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w powiecie koneckim w latach 1948-1955, o której opowiedział sam autor Tadeusz Banaszek. Była to również okazja do zapowiedzi kolejnego interesującego wydarzenia jakim będzie spotkanie z Małgorzatą Dębską, autorką niedawno wydanych powieści,  które odbędzie się już w czwartek 11 maja.

Adam Kubka