niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 24 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyły się ogólnopolskie finały Turnieju Maszyn Wiatrowych. Turniej organizowany jest corocznie przez Fundację Ekologiczną z Piaseczna, przy współpracy operatora energetycznego PGE, zaś zmagania finałowe odbywają się w ciekawych miejscach związanych z techniką i nauką. W ubiegłym roku było to Muzeum Techniki w Warszawie, w tym zaś – centrum nauki „Kopernik”. Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu modelu turbiny wiatrowej zgodnie z wymiarami zamieszczonymi stronie internetowej organizatorów.

 Zgłoszona na Turniej maszyna jest testowana na profesjonalnym stanowisku pomiarowym w trzech konkurencjach:

- Największa moc,

- Obroty przy obciążonym wale maszyny,

- Moment obrotowy przy zatrzymanym wale.

Wyniki uzyskane przez drużynę w każdej z konkurencji decydują o jakości maszyn i miejscu zajętym w klasyfikacji generalnej. Od kilku lat ZSP 1 współuczestniczy w imprezie, organizując eliminacje dla województwa świętokrzyskiego i przyległych obszarów.  Nie inaczej było i w tym roku. W eliminacjach zwyciężył (pokonując 40 drużyn) i prawo do występu w finale uzyskał zespół TM-5 z „koneckiego mechanika” w składzie Zuzanna Milewska i Wiktoria Zamachowska (obie będące uczennicami klasy Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej) pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Sławomira Kołodziejczyka.

Finały także okazały się pomyślne. Drużyna „Mechanika” okazała się bezkonkurencyjna w dwóch konkurencjach – Maksymalne obroty i Maksymalna moc. W konkurencji maksymalny moment obrotowy udało się zająć trzecie miejsce. Warto wiedzieć, że konkurencje maksymalne obroty i maksymalny moment obrotowy są do siebie przeciwstawne i wymagają całkiem innego ustawienia łopatek turbiny. Nasze uczennice poradziły sobie z tym problemem wbudowując w piastę turbiny mechanizm zmieniający zależnie od obciążenia kąt ustawienia łopatek.

W klasyfikacji generalnej dało to 250 punktów i dużą przewagę nad kolejną drużyną, która uzyskała 180 punktów. I tak drużyna TM – 5 stanęła na najwyższym miejscu podium. Warto wspomnieć, że nagroda pieniężna za pierwsze miejsce była w tym roku dość pokaźna i wynosiła 3000 złotych. Jeśli chodzi o konstrukcję turbiny w tym roku drużyna postawiła na nowoczesne technologie. Ogromna większość elementów została zaprojektowana w programie Fusjon 360 i wydrukowana na drukarce 3D. Technologia zapewnia wysoką precyzję otrzymanych podzespołów, ale i uczy cierpliwości – kompletny wydruk trwał nieco ponad dwa tygodnie prawie nieprzerwanej pracy drukarki i zużycie około 4 kilogramów filamentu PLA.

W wywiadzie udzielonym zaraz po zwycięstwie dziewczęta stwierdziły, że w 99% turbina wykonana jest jako wydruk 3D a ten jeden pozostały procent to …. śrubki. Żeby jednak być do końca wierny prawdzie to metalowa jest jeszcze oś, łożyska i sprężynki.

Materiał: ZSP nr 1 w Końskich