niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Radosna zabawa towarzyszyła dzieciom uczestniczącym w tegorocznym Balu Mikołajkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy. W sobotni poranek, punktualnie o godzinie 10 – tej w sali sportowej w ZSP Nr 1 w Końskich zgromadziły się dzieci z ternu powiatu koneckiego, by wziąć udział w zabawie Mikołajkowej. Najmłodszym towarzyszyli rodzice, którzy serdecznie dziękowali organizatorom za coroczne wsparcie i nie kryli uznania dla wielu osób, instytucji i oczywiście sponsorów pomagającym Stowarzyszeniu.

Honorowy patronat nad Balem objął starosta konecki – Bogdan Soboń, którego w tym dniu reprezentowali: Marian Król – przewodniczący Rady powiatu, Dorota Duda – Radna powiatowa i jednocześnie opiekun, wspaniałej grupy młodzieży z wolontariatu, oraz Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Uczestnikom zabawy towarzyszyli również Renata Doniecka – wiceprezes Stowarzyszenia, Beata Jakubowska – dyrektor ZSP Nr 1 w Końskich, oraz Rafał Sobczyk – nauczyciel, który przygotował oprawę muzyczną Mikołajek. „Dziś spotykamy się po raz 14 – ty. Cieszę się ogromnie, że jest to wciąż możliwe i jednocześnie pragnę podziękować wspaniałym sercom sponsorów zaangażowanych w tą inicjatywę. Dziękuję wszystkim dzieciom, że przybyliście i jesteście dzisiaj z nami' – podkreślała Danuta Leśniewicz – prezes Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy. „Pragnę złożyć wyrazy uznania wszystkim członkom Stowarzyszenia, oraz osobom pomagającym w zorganizowaniu tego corocznego Balu. Państwa działalność z pewnością łączy i inspiruje wszystkich tych, którym na sercu leży dobro dzieci” - czytał w liście gratulacyjnych skierowanym do uczestników zabawy przez starostę koneckiego – Bogdana Sobonia – Krzysztof Stachera.„Bardzo się cieszę, że biorę udział w tak pięknej uroczystości, jestem pod ogromnym wrażeniem” - podkreślał Marian Król – przewodniczący Rady powiatu. Wspólnej zabawie towarzyszyły liczne konkursy okraszone specjalnymi nagrodami w postaci wielu zabawek, w którym udział mogło wziąć każde z dzieci. Nie zabrakło również Św. Mikołaja na którego wszyscy czekali z wielkim utęsknieniem. Po rozdaniu Mikołajkowych paczek, na każdego czekał wspaniały słodki poczęstunek. Jak co roku również i podczas tegorocznego Balu nie zabrakło wspaniałej koneckiej młodzieży z wolontariatu. Bezgraniczne zaangażowanie wolontariuszy było widoczne na każdym kroku. „Jest to grupa ponad 30 osób, niezawodnych, sympatycznych, uśmiechniętych i chętnych do pomocy, dziękuję im z całego serca bardzo serdecznie” - podkreślała Dorota Duda – opiekun wolontariuszy z ZSP Nr 1 w Końskich.„Jak widzimy potrzeby są ogromne, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność naszego Stowarzyszenia i nie są obojętni na sytuację dzieci potrzebujących z terenu naszego powiatu. Serdecznie dziękujemy również wszystkim mieszkańcom Powiatu Koneckiego za to, że nie byli obojętni i mogli nas wesprzeć podczas ubiegłorocznych zbiórek finansowych, które towarzyszyły wydarzeniom na terenie naszego powiatu. Dziękujemy, że jesteście z nami” - podkreślała wiceprezes Stowarzyszenia – Renata Doniecka. Stowarzyszenie Powiatowe Konto Pomocy w Końskich serdecznie dziękuje:

Panu Bogdanowi Soboniowi – staroście koneckiemu za ufundowanie książek dla dzieci.

Pani Beacie Jakubowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Końskich  za nieodpłatne udostępnienie sal na organizacje balu.

Panu Stanisławowi Harazińskiemu - prezesowi Zarządu PSS Społem  w Końskich za wyroby cukiernicze.

Panu Edwardowi Waligórskiemu - właścicielowi  Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego  w Końskich za wyroby cukiernicze.

Panu Grzegorzowi Stępniowi - właścicielowi Zakładu Piekarniczo-cukierniczego w Proćwinie za wyroby cukiernicze.

Państwu Bożenie i Antoniemu Różyckim - właścicielom Piekarni
w Przedborzu za wyroby cukiernicze.

Państwu Małgorzacie i Markowi Smoląg -  właścicielom Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego  w Przedborzu za wyroby cukiernicze.

Panu Bogdanowi Soboniowi - radnemu Rady powiatu w Końskich za wsparcie finansowe balu.

Panu Kazimierzowi Pasterczykowi - radnemu Rady powiatu w Końskich  za wsparcie finansowe balu.

Pani Danucie Kucewicz - prezesowi Banku Spółdzielczego w Końskich za wsparcie finansowe balu.

Pani Henryce Stępień - prezesowi Stowarzyszenia  „Przyjazne Schody” przy SOSW w Baryczy  za jabłka pozyskane ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pani Dorocie Dudzie i wolontariuszom powiatu koneckiego, uczniom i absolwentom ZSP Nr 1 w Końskich  za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu balu oraz za ofiarowane maskotki.

Panu Wojciechowi Janosowi - dyrektorowi i młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich za  ofiarowane słodycze i maskotki.

Panu Rafałowi Sobczykowi - nauczycielowi z ZSP Nr 1 w Końskich za oprawę muzyczną.

Burmistrzom i Wójtom, pracownikom Miejsko- Gminny i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z  powiatu koneckiego za pomoc w organizacji balu.

Mieszkańcom powiatu koneckiego za wsparcie finansowe podczas zbiórki publicznej przeprowadzonej przez wolontariuszy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie-Curie w Końskich i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich.

Zebrano łącznie kwotę 2 431,43 zł., którą przeznaczono na pomoc dla dzieci oraz na paczki.

Członkom i sympatykom Stowarzyszenia Powiatowe Konto Pomocy w Końskich.