niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W poniedziałek 16 stycznia, w sali konferencyjnej koneckiego starostwa, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Tradycyjnie zebranych powitał  przewodniczący – wicestarosta Wiesław Skowron. Następnie dyrektor PUP w Końskich Jacek Werens przedstawił zagadnienia wymagające zaopiniowania w formie uchwały. Rada podjęła decyzję w sprawie planu podziału środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaopiniowano także kryteria podziału środków przeznaczonych w  2023 roku na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz kryteria określające wysokość dodatku aktywizacyjnego.

Na zakończenie Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła plan pracy na nadchodzący 2023 rok.

Adam Kubka