niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Wraz z nowym rokiem rozpoczyna się rzeczowa realizacja nowego projektu, którego celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz turystyki i rekreacji w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. W ramach przedsięwzięcia zostaną zakupione m.in. ławki plenerowe, 150-osobowy namiot sceniczny, stoły piknikowe, latarnie solarne, girlandy ogrodowe, zestawy biesiadne i wiele innych.

Powstanie także strefa kultury i zabawy, wyposażona w miejsce do zabaw tanecznych i altanę z możliwością adaptacji na scenę plenerową. W strefie rekreacji dla wszystkich chętnych znajdzie się sauna ogrodowa, beczka do schładzania oraz miejsce do biesiadowania. Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Wkład własny w realizację operacji zapewnił Powiat Konecki.

Całkowita wartość zadania: 178 tysięcy zł

Wartość dofinansowania: 119 tysięcy zł

Termin realizacji operacji: 30 czerwca 2023 r.