niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Na to nieco przewrotnie postawione pytanie z pewnością będą potrafili odpowiedzieć uczniowie II LO w Końskich, którzy brali udział w Programie „Zrozumieć znane, dostrzec nieznane – jak geografia tłumaczy świat?”. W poniedziałek 16 stycznia 2023 r. w tej placówce podsumowano działania realizowane w ramach wymienionej inicjatywy. Gośćmi wydarzenia zamykającego cykl zajęć i wykładów adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych byli: Starosta Konecki Grzegorz Piec, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Krzysztof Stachera oraz wykładowcy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab. Tomasz Wites i dr hab. Maciej Dąbski. Rolę gospodyni pełniła dyrektor II LO Beata Salata.

Celem projektu było popularyzowanie informacji na temat procesów przyrodniczych i społeczno - gospodarczych, z którymi boryka się współczesny świat i które w najbliższej przyszłości mogą stwarzać na całym świecie coraz więcej sytuacji problemowych. Czy klimat miasta można „poprawić”? Czym jest plantacyjna „gorączka złota”? Jakie są globalne zmiany w rolniczym użytkowaniu ziemi? Czy tracimy lód pod nogami? – to pytania, które określały ramy tematyczne cykli prowadzonych wykładów.

Inicjatywa w innych placówkach będzie realizowana jeszcze do czerwca 2023 r. Weźmie w niej udział co najmniej 400 uczniów z 16 szkół z całej Polski. Projekt jest w całości sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach dużego programu pt. „Nauka dla społeczeństwa”.

Adam Kubka