niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 7 stycznia w Żarnowskim Domu Kultury odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie pszczelarzy. Trzeba nadmienić, iż przy tej okazji żarnowscy pszczelarze świętowali także jubileusz 10-lecia powstania Rejonowego Koła Pszczelarzy. Początki tamtejszej braci miodowej sięgają jesieni 2013 r., kiedy 9 osób w Gminie Żarnów postanowiło założyć koło, aby zintegrować i promować pszczelarstwo. Pierwszym prezesem koła został Jan Marcinkiewicz i pełni tę funkcję do dziś. W tym jubileuszowym święcie żarnowskiego koła uczestniczyli także pszczelarze z koła w Fałkowie. Z tego tytułu w spotkaniu tym obecny był nie tylko Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński, ale również Grzegorz Piec – Starosta Konecki.

Uroczystość otworzyli: Józef Kołaczek – wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej oraz Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów. Do Domu Kultury przybyli także przedstawiciele instytucji rolniczych i weterynaryjnych z terenu powiatu opoczyńskiego jak i koneckiego. Nie zabrakło także przedstawicieli władz pszczelarskich. Żarnowskie spotkanie zaszczycił m.in. Stanisław Ból – Sekretarz Polskiego Związku Pszczelarzy.

Na początku zebrani wysłuchali krótkiego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, a po nim przyszedł czas na wręczenie statutowych odznaczeń. Złotą odznakę otrzymał Bronisław Chaba, srebrną Jan Marcinkiewicz, a brązową Krzysztof Łuczyński.

Po dokonaniu odznaczeń nastąpiło błogosławieństwo opłatka i pszczelarze złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Następnie odśpiewano tradycyjne „sto lat” i życzono sobie dalszej owocnej współpracy. Cześć oficjalną zakończyło przemówienie Starosty Opoczyńskiego.

– Cieszę się, że w takim gronie konecko-opoczyńskim się spotykamy. Współpracujemy od lat z Powiatem Koneckim bardzo owocnie w Ziemi Odrowążów. Chcę także podkreślić, że my – jako samorząd powiatowy – wspieramy środowisko pszczelarzy. Co roku przeznaczamy środki na zakup krzewów i drzew miododajnych. Angażujemy się także w akcję sadzenia drzew. Uczestniczymy w takich akcjach wspólnie z samorządem wojewódzkim, parkami krajobrazowymi województwa łódzkiego i oczywiście z naszym nadleśnictwem opoczyńskim. Korzystają na tym na pewno pszczoły, a przecież wszyscy wiemy, że jak wyginą pszczoły, to wyginie całe życie – podkreślał Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński.

Starostowie zachęcali pszczelarzy do zacieśnienia współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i jego wojewódzki ośrodkami. Po przekazaniu wzajemnych życzeń noworocznych i pozdrowień prezes koła w Żarnowie J. Marcinkiewicz otrzymał w prezencie Obraz Matki Boskiej Świętorodzinnej.

Marian Wikiera