niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kolejny akcent świąteczny w koneckim starostwie, to wręczenie nagród w konkursie pod hasłem „Kartka na Gwiazdkę”. W czwartek 22 grudnia przedstawiciele Zarządu Powiatu: Starosta - Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron i Dariusz Banasik - członek Zarządu oraz reprezentujący konkursowe jury Jacek Werens – dyrektor PUP i Paweł Stasiński z Koneckiego Centrum Kultury wręczyli dyplomy i nagrody laureatom przeprowadzonego wcześniej konkursu. Korzystając z okazji starosta Grzegorz Piec złożył młodym artystom i ich rodzicom świąteczne życzenia.

„Gratulujemy wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że było tak duże zainteresowanie tym świątecznym konkursem” - podsumował na zakończenie prowadzący tę uroczystość, Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Kultury i Promocji.

Adam Kubka