niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich podsumował realizację praktyki zawodowej w Hiszpanii. W konferencji udział wzięli: Wiesław Skowron – wicestarosta konecki, Marcin Agatowski – prezes Fundacji Możesz Więcej, Krzysztof Stachera – naczelnik wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich, Beata Jakubowska – dyrektor szkoły, a także nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele rodziców oraz pracodawców. Projekt edukacyjny realizowano w konsorcjum z Fundacją Możesz Więcej w ramach programu Erasmus+.

W praktykach zawodowych w Maladze w Hiszpanii wzięło udział dwunastu uczniów z klas trzecich i czwartych profilu technik pojazdów samochodowych oraz dwóch nauczycieli uczestniczących w „job shadowing”, czyli mających możliwość obserwowania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach zgodnych z ich kierunkiem nauczania.

Program praktyk zakładał wykorzystanie nabytych w szkole wiadomości i umiejętności i wdrożenie ich do pracy w hiszpańskich firmach zajmujących się diagnostyką i naprawą samochodów. Uczniowie otrzymali certyfikaty Europass potwierdzające zdobycie doświadczenia, które są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem: podnieśli kompetencje zawodowe, zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność utrzymywania dobrych kontaktów z pozostałymi członkami zespołu oraz rozwiązywania wynikłych problemów w trakcie pracy, podnieśli swoją motywację do zdobywania dodatkowych kwalifikacji, umiejętności i wiedzy, samoocenę i pewność siebie, podnieśli kompetencje językowe i przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy i prywatnie, nabyli kompetencje międzykulturowe (m.in. umiejętność pracy w innej kulturze, a także umiejętność pracy w zespole międzynarodowym), wykształcili postawę otwartości na inną kulturę i kraj. Wszyscy uczniowie uzyskali oceny celujące. Praktyki odbywały się w terminie 05.09.22 -23.09.22. Podczas wyjazdu uczniowie rozwinęli także kompetencje międzykulturowe poznając zabytki, kulturę i walory przyrodnicze Malagi, Kordoby i Sewilii.