niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek  3 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy w Smykowie wójt Jarosław Pawelec podpisał umowę z prezesem firmy Algeo Zbigniewem Deręgowskim w zakresie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego. Podczas podpisania umowy obecna była skarbnik gminy Wiesława Lesiak, inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa Ryszard Janus, radca prawny Damian Janaszek oraz dr inż. Bogdan Noga reprezentujący firmę Multiconsult Polska, pełniącą nadzór oraz dozór geologiczny przy wykonaniu odwiertu.

Od geotermalnego odwiertu rozpocznie się realizacja wielomilionowej inwestycji - „Holiday Park Smyków”. Prace początkowe przy wyznaczonym miejscu w Wólce Smolanej mają rozpocząć się już w pierwszym kwartale 2023 roku. W okolicy świąt wielkanocnych rozpocznie się bowiem wykonanie odwiertu i potrwa to ok. trzech miesięcy, po czym przeprowadzone zostaną kompleksowe badania nad wodami pozyskanymi na głębokości.  Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

Pomysły projektowe ewentualnych atrakcji zaprezentowała włodarzom gminy Smyków firma Success Parks. Mają to być m.in.: drewniana wieża widokowa z balonem umożliwiająca oglądanie całego zalewu w Sielpi z góry, pola namiotowe, ekologiczne domki wypoczynkowe, SPA, kompleks basenów termalnych, a także park rozrywki. Wartym podkreślenia jest fakt, że Gmina Smyków jest jedną z 15 gmin z całej Polski, które w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymały ogromne dofinansowania na realizację wielomilionowych inwestycji poszukiwania wód geotermalnych. Dofinansowanie to wynosi 9 milionów złotych. Koszt odwiertu geotermalnego to ok. 11,5 miliona. Różnica między kosztem całkowitym a dotacją stanowi podatek VAT, co samorząd odzyska, więc tak naprawdę nie obciąży to gminnego budżetu.

Beata Kij