niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Tadeusz Jencz, to jeden z koneckich żołnierzy podziemia, którego postać doskonale jest znana mieszkańcom Konecczyzny. Posługiwał się pseudonimami „Ksiądz”, potem „Allan”. Został zabity przez niemiecką żandarmerię 7 listopada w 1943 roku w miejscowości Rogów. Dlatego też w Rogowie, istnieje pamiątkowa tablica informująca o tej bohaterskiej postaci. Dziś mija dokładnie 79 lat od tego momentu i jak co roku władze samorządowe, duchowni i co ważne konecka młodzież wraz z opiekunami, oddają hołd „Allanowi” poprzez przypomnienie o jego patriotycznej postawie i oddaniu dla wolnej Polski. Głównym organizatorem obchodów jest Marek Kozerawski, radny, sołtys i regionalista, któremu postać „Allana” jest szczególnie bliska.

Jak mogliśmy usłyszeć podczas uroczystości postawa Tadeusz Jencza jest ze wszech miar godna naśladowania, a wartości które reprezentował, jako młody Polak napawają nas dumą i podziwem. W ceremonii złożenia kwiatów i zapalenia zniczy udział brali: przedstawiciele ŚZŻAK na czele z prezesem oddziału w Końskich – Andrzejem Kosmą, starosta – Grzegorz Piec, wicestarosta - Wiesław Skowron, Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Końskich, wiceburmistrzowie – Krzysztof Jasiński i Marcin Zieliński, księża w osobach: dziekana - Jacka Wieczorka i proboszcza parafii w Rogowie - Kazimierza Gronowicza, ppłk Mirosław Wolski - reprezentujący Świętokrzyskie Centrum Rekrutacyjne w Kielcach, Tomasz Słoka – wiceprezes ŚZŻAK oddział w Końskich, młodzież klas mundurowych z ZSP nr 1 w Końskich wraz z opiekunem Witoldem Fitasem oraz młodzież szkoły podstawowej z Rogowa, której towarzyszył sztandar szkoły. Na zakończenie ppłk Mirosław Wolski podziękował za zaproszenie i możliwość oddania czci bohaterskiej postawie żołnierza koneckiego podziemia i jednocześnie zaapelował, zapraszając młodych ludzi  do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

                                                                                            Paweł Kubiak