niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W ramach OTK doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich - Anna Owczarczyk i Dagmara Milczarz, w terminie 17.10 - 23.10.2022 r. przeprowadzili spotkania z młodzieżą szkół ponadpodstawowych oraz osobami bezrobotnymi, pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery.” Partnerami w realizacji powyższych działań było II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. W dniu 17.10.2022 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery zapoczątkowały warsztaty z młodzieżą II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie pt. „Moja marka – moje możliwości - budowanie wizerunku przyszłego pracownika”.

18 października 2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich odbyło się spotkanie grupowe pt.: „Już czas odnaleźć siebie w życiu zawodowym”, którego celem było stworzenie motywacji i zainspirowanie osób długotrwale bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. Kolejnym spotkaniem w ramach OTK, którego celem było rozbudzenie postawy przedsiębiorczej młodzieży były zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich pt. „Własna firma – moja wizja przyszłości”. W trakcie spotkań z młodzieżą ogłoszony został konkurs „Dokumenty aplikacyjne - moja wizytówka”, w ramach którego zostanie wyłoniony jeden laureat a nagrodą będzie możliwość odbycia stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich po wcześniejszym zarejestrowaniu się w urzędzie.

W związku z dużym zainteresowaniem szkół z terenu Powiatu Koneckiego spotkania propagujące ideę Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery będą kontynuowane do końca bieżącego roku.