niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„I nie żal nic i żal tak wiele...” - 29 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych zarówno z Liceum Ogólnokształcącego, jak i Technikum. W tym roku szkołę ukończyło 68 absolwentów. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała dyrektor szkoły - Hanna Rzepka. „To jest, była i będzie Wasza szkoła. Jesteście cząstką tej szkoły” - zaznaczała dyrektor. Jednocześnie usłyszeliśmy życzenia pomyślnego zdania egzaminów, oraz osiągnięcia sukcesów w życiu naukowym, a także osobistym.

Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się między innymi: Krzysztof Stachera naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego  w Końskich, który w tym dniu reprezentował starostę koneckiego – Bogdana Sobonia. Dorota Łukomska – burmistrz Stąporkowa, dr Łukasz Baratyński – Prodziekan Wydziału Prawa oraz Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, oraz dr hab. Artur Maciąg z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W imieniu rodziców uczniów klas maturalnych głos zabrała - Marzanna Błońska która dziękowała dyrektor za miłą współpracę, poświęcony czas i wsparcie dla uczniów, a nauczycielom i wychowawcom za wyrozumiałość i cierpliwość w przekazywaniu wiedzy.

Podczas uroczystości, dyrektor wraz z wychowawczyniami wręczyła wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. Jako pierwsi otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce uzyskując średnią ocen powyżej 5,0. Zdobyli oni tytuł „Absolwenta Roku”. W tym roku Rada Pedagogiczna wyróżniła: Klaudię Ślusarczyk III LO, Dominikę Warzyńską III LO, Agatę Pęczkowską III LO, Patrycję Dudzic III LO, Michała Młodawskiego IV T.

W imieniu absolwentów głos zabrała uczennica klasy III LO Dominika Warzyńska i Dominik Heidenreich IV T, którzy podziękowali dyrektor, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wsparcie i trud włożony w edukację i wychowanie.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klasy II LO przedstawili program artystyczny, który został przygotowany pod kierunkiem: Marzeny Maleszak i Doroty Kosierkieiwcz. Wszyscy absolwenci otrzymali od swoich młodszych koleżanek i kolegów pamiątkowe kubki z logo szkoły, oraz płyty z prezentacją multimedialną, które będą przypominały im o czasie spędzonym w murach szkoły. Na zakończenie uczniowie klas maturalnych wspólnie z wychowawcami i dyrektor zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Dla tegorocznych absolwentów to już koniec edukacji w ZSP w Stąporkowie. Warto jednak pamiętać, że: ,,Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło. Wtedy wszystko dopiero się zaczyna”.